Yhteisöllisyys parantaa asukkaiden turvallisuuttaProjektikoordinaattori Mikko Virkamäki

Mellunmäki lähtee parantamaan asukkaiden turvallisuutta YKS – toiminnalla

Mellunmäki on valmis lähtemään mukaan yhteisöllisyyttä korostavaan Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projektiin.

Mellunmäki-yhdistyksen puheenjohtajan Pertti Lammen mukaan toimintaa pidetään kiinnostavana, ja sen uskotaan lisäävän asukkaiden turvallisuudentunnetta ja viihtyvyyttä. Asiasta on Lammen mukaan keskusteltu jo jonkin aikaa, vaikka suuria turvallisuusongelmia ei Mellunmäessä olekaan. Lampi kertoo, että toiminta käynnistetään todennäköisesti syksyllä.
Hanketta eri puolilla Helsinkiä vetävä Mikko Virkamäki toivoo myös muita Mellunkylän alueita ja asukkaita mukaan omien kotialueidensa rikosturvallisuutta parantavaan toimintaan. Asukkaiden vähäiselläkin aktiivisuudella voidaan parantaa kotialueen asukkaiden yhteisöllisyyttä, turvallisuuden tunnetta ja vähentää samalla alueen arkirikollisuutta.  Arkirikollisuudella Virkamäki tarkoittaa ihmisten arkisessa ympäristössä tapahtuvaa tavanomaista rikollisuutta kuten huumeiden käyttöä, töhrimistä, näpistelyä ja kadulla tapahtuvaa häiriökäyttäytymistä ja nujakointia.

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry:n vuonna 2002 käynnistämä Turvallinen ja viihtyisä kotialue – projektin / YKS – toiminnan piirissä on jo 33 kotialuetta Helsingissä. Näillä kotialueilla asuu yhteensä yli 200 000 helsinkiläistä.
Virkamäki tähdentää, että tänä vuonna käynnistäminen olisi mahdollista hankkeen hyvän rahoitustilanteen vuoksi. Käynnistäminen edellyttää vain kaupunginosayhdistyksen tai vastaavan alueellisen toimijan aloitteen tekemistä projektille eli hänelle, Mikko Virkamäelle.

Virkamäki toteaa, että asukkaat, taloyhtiöt ja yritykset vaativat monesti toimia rikosten torjumiseksi poliisilta että kaupungin viranomaisilta. Alueen toimijat voivat kuitenkin tehdä erittäin paljon oman kotialueensa rikosturvallisuuden parantamiseksi parantamalla ympäristöään ja kehittämällä alueen sisäistä kommunikaatiota. Kun alueella toimitaan aktiivisesti, on poliisin sitten helpompi huolehtia vakavammista tilanteista. YKS – toimintaan kuuluu myös aluepoliisitoiminnan aktivoiminen kotialueilla. YKS – toimintamalli onkin kehitetty tiiviissä yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen kanssa.

Mellunkylän alueella on Virkamäen arvion mukaan 10 - 15 kotialuetta, joilla voitaisiin toiminta aloittaa välittömästi, jos kotialueen asukkaat tekevät vain siitä aloitteen ja nimeävät yhdyshenkilön. Yleensä kotialueilla tehdään vain kaksi asiaa vuoden aikana: Turvallisuusilta ja Turvallisuustalkoot. Niillä alueilla, joilla on jokin erityisen pelottava paikka, ryhdytään pitkäjänteisempään työhön tuon kohteen parantamiseksi. Näiden toimien lisäksi alkukartoituksen tulokset ja toimintasuunnitelma pyritään tiedottamaan kaikille kotialueen asukkaille ja toimijoille mahdollisimman hyvin. Kun alueen asukkaat tietävät tarkasti oman kotialueensa turvallisuustilanteen ja kehityksen suunnan, eivät satunnaiset törkeätkään rikokset tai lehtiotsikot horjuta asukkaiden turvallisuuden tunnetta, Virkamäki toteaa.

Lisätietoa: mikko.virkamaki@kotikaupunki.inet.fi
 
 
KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi