Uuden lähipoliisimallin kokeilu alkoi Itä-HelsingissäHelsingissä alkoi 27.8. maanantaina uuden lähipoliisimallin kokeilu. Runsaan vuoden kestävän kokeilun tavoitteena on kehittää vuodesta 1987 käytössä olleen aluepoliisijärjestelmän tilalle nykyaikaan paremmin soveltuva lähipoliisimalli. 

Pilotointi toteutetaan Itäkeskuksen poliisipiirissä, jossa on noin 146 000 asukasta. Pilotoinnin jälkeen toimintamalli on tarkoitus vakinaistaa ja ottaa käyttöön myös muualla kaupungissa.

Itäkeskuksen poliisipiirissä on ollut tähän asti kuusi lähipoliisialuetta, joilla kullakin on ollut yksi lähipoliisi. Järjestelmää on suunniteltu muutettavaksi siten, että piirin lähipoliisialueiden lukumäärää supistetaan samalla, kun lähipoliisien kokonaismäärää lisätään. Suunnitelman mukaan jokaiselle piirin lähipoliisialueelle perustetaan tulevaisuudessa oma lähipoliisiryhmä, johon kuuluu ylikonstaapeli ja neljä konstaapelia.

Pilotoinnin toiminta-alue muodostui yhdistämällä kaksi aluetta eli Kontulan ja Itäkeskuksen lähipoliisialueet. Niihin kuuluvat seuraavat kaupunginosat: Kontula, Kivikko, Kurkimäki, Myllypuro, Itäkeskus, Marjaniemi, Vartiokylä, Vartioharju, Puotinharju, Puotila ja Roihupellon teollisuusalue. Alueella toimiva pilottiryhmä tekee päivä-, ilta- ja viikonloppuvuoroja siten, että joku ryhmästä on aina töissä. Piirin neljän muun lähipoliisialueen toiminta jatkuu kokeiluvaiheen aikana nykyisellään.

Uudessa toimintamallissa lähipoliisit voivat keskittyä aikaisempaa paremmin näkyvään poliisivalvontaan, koska heidät vapautetaan hälytystehtävistä. Lähipoliisit tekevät myös ennakointiin ja varhaiseen puuttumiseen perustuvaa turvallisuusyhteistyötä alueen viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Lisäksi lähipoliisien tehtäviin kuuluvat mm. suppea esitutkinta lievissä rikoksissa, ennalta estävän toiminta, suojausneuvonta, koulutus ja valistus sekä rikosten uhrien neuvonta.

Kokeilun taustalla ovat Helsingin poliisilaitoksessa vuosien 2008 - 2012 aikana toteutettavat organisaatiomuutokset, joiden yhtenä tarkoituksena on henkilöresurssien lisääminen näkyvään valvontaan. Pilottivuoden päätavoite on verkottuminen ja pilottialueen turvallisuussuunnitelman laatiminen Helsingin kaupungin turvallisuusstrategian ja lähipoliisitoiminnan strategian linjausten mukaisesti.
KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi