Mellunmäessäkin käynnistyi YKS-turvallisuusprojekti
Mellunmäessäkin ryhdytään parantamaan asukkaiden turvallisuudentunnetta ja yhteisöllisyyttä niin kutsutulla YKS - projektilla (ympäristö, kommunikaatio ja seuranta). Kulttuuriraiteen alueella Myllypurossa on jo aiemmin käynnistetty nämä asukkaiden viihtyvyyttä parantavat toimet. Myös Mellunkylän muilla alueilla on ollut kiinnostusta YKS-toiminnan käynnistämiseen.

Kyse on toiminnasta, jossa tietyn kotialueen asukkaat itse parantavat ympäristöään ja kehittävät alueen sisäistä kommunikaatiota. Toiminnalla uskotaan vähennettävän nimenomaan alueen arkirikollisuutta.

Projektikoordinaattori Mikko Virkamäen mukaan Mellunmäessä parhaillaan mietitään millä alueella tarkalleen toimitaan ja montako kotialueryhmää sinne muodostetaan. Toistaiseksi on päätetty, että hanke toteutetaan "Lähiö-Mellunmäessä" eli kerrostaloalueella. Mukaan eivät siten tule omakotialueet ja esimerkiksi Vesalan seutu. Rajojen määrityksen jälkeen tehdään asukaskysely, jonka tuloksia arvioidaan joulukuussa.

Myllypurossa YKS-projekti on käynnistynyt myönteisissä merkeissä. Noin 900 taloudelle lähetettiin kesän lopulla kysely, jossa tiedusteltiin asukkaiden käsityksiä heidän kommunikaatiostaan ja turvallisuudentunteestaan.

Projektikoordinaattori Mikko Virkamäki hämmästelee kyselyn tuloksia, joiden mukaan ihmisten kanssakäyminen, kommunikaatio on todella vilkasta. Virkamäki sanookin, että alue on normaali lähiö, joka on selkeästi aliarvostettu. Myllypurossa laaditaan seuraavaksi toimintasuunnitelma ja käynnistetään sen toteutus. Myllypurossa tehdään seuraava kartoitus noin vuoden kuluttua. Tällöin selviää mihin suuntaan alueen kehitys on mennyt.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi