Jätevoimalan YVA-arviointi ei sulje Kivikkoa poisHavainnekuva, jos jätevoimala sijoitettaisiin Kivikkoon

YTV:n teettämä pääkaupunkiseudun jätevoimalan YVA-arvioinnin esittely tiistai-iltana 6.11. oli saanut liikkeelle melko suuren määrän kivikkolaisia ja muita lähiseudun asukkaita. Projektipäällikkö Päivi Koski arvioinnin tehneestä Jaakko Pöyry Consultingista keskittyi osoittamaan, ettei laitoksesta olisi suurta haittaa missään sijoituspaikassa.

YVA-arvioinnin mukaan päästöt ovat niin pienet, etteivät ne vaikuttaisi ilmanlaatuun käytännössä lainkaan. Arvioinnissa myös liikennemäärien lisäystä pidetään Kivikon osalta vähäisenä, kuten myös meluhaittoja. Lisäys olisi vajaat 350 kuorma-autoa vuorokaudessa.

Yleisö ei kuitenkaan niellyt vastauksia sellaisenaan. Melutaso on jo nykyisellään korkea. Laskennallisesti pieneltä vaikuttava liikennemäärä on vaikutuksiltaan suuri, jos Kivikon eritasoliittymä ei toteudu lähitulevaisuudessa.

YVA:n osana toteutettu asukkaille suunnattu kysely osoitti selvästi, että kivikkolaiset kokevat mahdollisen jätevoimalan heikentävän elämänsä laatua. Yleisö kiinnitti huomiota siihen, ettei kyselyssä tiedusteltu lainkaan voimalan vaikutusta alueen imagoon.

Maisemallisesti 40 metriä korkea voimala yli 50 metrin piippuineen vaikuttaisi monien Viikin ja Kivikon taloista avautuviin näkymiin. Se muuttaisi rajusti Kivikon liikuntapuiston maiseman ja näkyisi Viikin Latokartanon kulttuurimaisemaksi luokitellulle alueelle. Se erottuisi myös osissa Malmin hautausmaata.

Kokonaisuudessaan YVA-arviointi jättää eri vaihtoehdot auki. Kivikosta tekee houkuttelevan sijaintipaikan se, että se sijaitsee lähimpänä jätteen keräilyalueen keskusta.

Kivikon kannalta huono vaihtoehto on myös projektipäällikkö Kosken puheenvuorossaan sivuama mahdollisuus käyttää aluetta jätteiden siirtokuormauspaikkana, jos jätteenpolttolaitos sijoitetaan Lohjalle. Tällöin alueella kävisi noin 250 autoa vuorokaudessa.

Jätehuoltojohtaja Petri Kouvo kertoi käynnissä olevassa hankintamenettelyssä olevan mukana viisi yhtiötä: Helsingin Energia, Vantaan Energia, Fortum, Veolia Environmental Industries ja MVV Umwelt. Veolia on brittiläis-ranskalainen konserni, joka YTV-alueella on toistaiseksi mukana bussiliikenteessä. Pörssinoteeratun energiayhtiö MVV:n omistaa saksalainen Mannheimin kaupunki.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi