Mellunmäessä pitää pääpaikkaansa kaksi ortodoksisen kirkon avustusjärjestöäAino Nenola (vas.) ja Outi Vasko

Harva tietää, että Helsingin ortodoksisen seurakunnan tiloissa Mellunmäessä toimii myös kaksi kirkkokunnan valtakunnallista järjestöä, Ortodoksinen Lähetys ja Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid. Molempien järjestöjen toiminta on todella aktiivista ja maailmanlaajuista. Sekä lähetyssihteeri Aino Nenola Ortodoksisesta Lähetyksestä että projektikoordinaattori Outi Vasko Ortaidista vakuuttavat, että sekä lähetystyötä että diakoniaa tarvitaan, eli molempia järjestöjä tarvitaan, vaikka niiden toiminta meneekin osittain lomittain.

Lähetyssihteeri Aino Nenola kertoo, että Ortodoksisen Lähetyksen toiminnan avulla esimerkiksi Keniaan on rakennettu kouluja ja kaivoja sekä tuettu köyhien koululaisten koulunkäyntiä. Vaikka lähetysjärjestöllä ei tällä hetkellä ole lähetystyöntekijää alueella, järjestö kanavoi tukea monella tavalla. Ortodoksinen Lähetys antaa varoja Kenian ortodoksisen kirkon opettajien koulutukseen ja tukee erään kenialaislääkärin jatko-opintoja.

Projektikoordinaattori Outi Vaskon mukaan Ortaid puolestaan vie tavara-apua Venäjän Karjalaan ja Viroon, mutta tukee myös esimerkiksi Balkanilla, Etiopiassa ja Kaakkois-Aasiassa ortodoksisten kirkkojen kautta tapahtuvaa avustustoimintaa. Esimerkiksi Balilla on 100 henkilön kirkkokunta, joka tekee paikallista orpolapsityötä. Balin lisäksi näitä tuettavia orpokoteja on Filippiineillä ja Intian Kalkutassa.

Outi Vasko myös sanoo, että he ovat luoneet maamme lähialueille erittäin hyvän kohdeverkoston, jonne Ortaid vie apua. "Venäjä on vaurastunut viime vuosien aikana todella nopeaa tahtia, mutta samalla on hoitokoteja, sairaaloita ja lastenkoteja, jotka toimivat todella alkeellisissa olosuhteissa. Me tuemme monella tavalla niiden toimintaa." Mutta mistä järjestöt saavat sitten varansa?

Sekä Vasko että Nenola kertovat, että varat ja tavarat kertyvät monesta purosta. Lahjoituksia tulee sekä rahana että tavarana. "Meillä on sekä yksittäisiä lahjoituseriä että kuukausilahjoittajia. Myös kirkon diakoniapiirit järjestävät esim. myyjäisiä, joiden tuotto luovutetaan avustusrahastoon. Monet tavarat ovat yritysten lahjoittamia aivan uusia tuotteita. Yksityiset ihmiset lahjoittavat luonnollisesti käytettyä tavaraa. Niiden pitää olla kuitenkin käyttökuntoista ja puhdasta. Erityisen toivottuja ovat lasten talvivaatteet." Molemmat korostavat, että lahjoitusten pitää olla "sellaista arvokasta, jota lähimmäisellemme voimme antaa".

Molemmat järjestöt ovat myös mukana ortodoksiyhteisön järjestämässä joulupaastokeräyksessä "Toivon keräyksessä", joka tukee syrjäytymisuhan alla eläviä lapsia ja nuoria Karjalan ja Pietarin alueella.  Yhteistyökumppaneita avustuskohteissa ovat Petroskoin hiippakunta, Uteshenie "Lohdutus" -hanke sekä Pietarin diakoninen neuvosto CIDC. Niiden kautta lahjoitukset ohjautuvat muun muassa lasten ja nuorten koulunkäynnin ja opiskelun sekä yksinhuoltajaäitien tukemiseen. Outi Vasko ja Aino Nenola toivovat, että ihmiset lahjoittaisivat  toivoa Karjalan ja Pietarin alueen lapsille.

Vuoden loppuun saakka ulottuvaan keräykseen voi osallistua OP:ssä olevan keräystilin kautta 548005-223308. Viitteeksi tulee sana "Karjala".KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi