Sipoon lounaisosia liitetään Helsinkiin
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt 15.1. Helsingin ja Sipoon alueliitoksesta tehdyt valitukset. Päätös merkitsee sitä, että Helsinkiin liitetään Lounais-Sipoosta noin 30 neliökilometrin kokoinen pala ja Vantaasta ns. Västerkullan kiila. Asialla tulee jatkossa olemaan merkitystä koko Itä-Helsingin ja samalla myös Mellunkylän alueen tulevaisuuden näkymille.

Alueliitos tuo muutoksia osin jo ennen vuotta 2009

Sipoon lounaisosan ja Vantaan Västerkullan kiilan liittäminen Helsinkiin tuo alueen asukkaiden elämään ja palveluihin muutoksia osin jo ennen kuin liitos virallisesti toteutuu vuoden 2009 alussa.

Liitosalueiden asukkaat äänestävät ensi lokakuun kunnallisvaaleissa Helsingissä. Liitettävän alueen kouluopetuksen järjestäminen aloitetaan Helsingin opetusvirastossa jo vuoden 2008 aikana. Terveysasemien osalta liitettävän alueen palvelut on tarkoitus toteuttaa ensi vaiheessa Itäkeskuksen ja tulevaisuudessa Myllypuron terveysasemalla. Liitettävän alueen joukkoliikenteen suunnittelu aloitetaan pikaisesti.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
Lue lisää vaikutuksista asukkaille
Tiedote erityisivustosta

Kaupunginjohtaja Pajunen:
Uuden alueen kehittäminen alkaa pikavauhdilla

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on erittäin tyytyväinen Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, joka poisti viimeisen esteen suunnitellun alueliitoksen tieltä.

Sipoon lounaisosa ja Vantaaseen kuuluvan ns. Västerkullan kolmio liitetään Helsingin kaupunkiin vuoden 2009 alussa. KHO piti voimassa valtioneuvoston asiaa koskevan päätöksen, josta Sipoon kunta ja eräät yksityishenkilöt olivat valittaneet.

”Ratkaisu ei koske vain Helsinkiä vaan se on hyvin tärkeä koko Helsingin seudun kannalta. Se parantaa seudun yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja edistää asunto-ongelmien ratkaisua”, Pajunen kiittää.

Pajunen lupaa, että Helsinki huolehtii liitettävien alueiden nykyisten asukkaiden palveluista hyvin, ja samalla kaupunki ryhtyy pikaisesti toimiin alueen kehittämiseksi. Alueelle rakennetaan asuntoja ja työpaikkoja. Sen tulevan joukkoliikenteen perusta on metron jatkaminen itään.

”Kaavoitus ja joukkoliikenteen suunnittelu aloitetaan viipymättä. Asunto- ja liikenneratkaisut tehdään niin nopealla aikataululla kuin mahdollista mutta samalla ehdottomasti korkealaatuisina.”
Pajunen toteaa, että KHO:n vahvistama alueliitos ja Helsingin laajeneminen itään on kestävän kehityksen periaatteen mukainen.

Alueelle tulee tiivis ja eheä yhdyskuntarakenne ja tehokas raideliikenne. Se vastaa niitä vaatimuksia, joita yhdyskuntarakenteelle asetetaan muun muassa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Ratkaisu mahdollistaa asuntojen lisätarjonnan koko Helsingin metropolialueella ja tukee siten tavoitetta asumiskustannusten pitämisestä kohtuullisina. Uudelle alueelle on tarkoitus rakentaa pääosin kaupunkimaista pientaloasutusta.

Pajunen muistuttaa, ettei Sipoo-päätös yksin poista metropolialueen asunto-ongelmia, mutta yksittäisenä ratkaisuna se on vertaansa vailla. ”Millään muulla yhdellä ratkaisulla ei ole lähimainkaan tämän veroista merkitystä.”

”Valtioneuvosto totesi päätöksensä perusteluissa, että Helsinki on Suomen ainoan metropolialueen keskus, jonka tasapainoisen kehityksen turvaaminen on koko maan edun mukaista. Juuri siitä tässä asiassa on kyse”, Pajunen sanoo.

KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi