Kivikon eritasoliittymän ja lähialueen kaavamuutos esillä
Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Kehä I:n Kivikontien liittymän alueelle ja lähiympäristöön. Suunnittelualueeseen kuuluu Kehä I:n ja Kivikontien tulevan eritasoliittymän alue, Kivikon, Kurkimäen, Myllypuron ja Kehä I:n välistä viheraluetta ja rakentamaton huoltoasematontti tulevan Latokartanonkaaren jatkeen varrella, viisi rakentamatonta pienteollisuustonttia Kivikonkaaren varressa sekä kaksi rakentamatonta yleisten rakennusten tonttia Kivijatatien varressa.

Kivikon asuinalueen eteläpuolelle suunnitellaan uusia asuinkortteleita. Kivijatatien yleisten rakennusten tontit muutetaan asuinkerrostalotontiksi. Kehä I:n ja Kivikonlaidan väliselle alueelle suunnitellaan huoltoasemaa ja kuorma-autojen pysäköintialuetta. Uudesta eritasoliittymästä on yhdessä tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin ja rakennusviraston kanssa laadittu tiesuunnitelmaluonnos ja siihen liittyvistä kaduista katusuunnitelmaluonnokset.

Kaavaluonnos sekä tie- ja katusuunnitelmaluonnokset ovat esillä 29.1.–19.2. seuraavissa paikoissa:

•    Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kansakoulukatu 3, 1. krs
•    Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
•    Kivikossa Asukaspuisto Kipinässä, Kivikonkaari 31
•    Viikin kirjastossa, Viikinkaari 11

Eritasoliittymän luonnospiirustus tiehallinnon sivuilla.

 KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi