Nuorisoasiainkeskuksen asukasillassa aiheina nuorisotyö ja tilat
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen nuorten toimintakeskus Kontulassa 6.5 järjestämässä asukasillassa luotiin katsaus Itäisen ja Kaakkoisen esikaupunkialueiden nuorisotyön tulevaisuuteen. Tilaisuudessa käsiteltiin nuorisoasiainkeskuksen uusia suunnitelmia niin toiminnan kuin nuorisotilojenkin suhteen. Paikalla olivat mm. nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osastopäällikkö Kari Naalisvaara ja Mellunkylän nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Irma Sippola.

Keskustelun keskeisiksi aiheiksi nousivat tilat. Nuorisoasiankeskus esittää luopumista osasta tiloja ja jäljelle jäävien tilojen toiminnan tehostamista, jolloin vapautuisi resursseja entistä monipuolisempaan ja joustavampaan nuorisotoimintaan. Joitakin tiloja pienennettäisiin tai tilalle tulisi muita nuorisopalveluja.

Ennallaan säilyisivät Kontulan, Kivikon, Vesalan, Kallalahden, Merirastilan ja Roihuvuoren alueiden tilat. Tilat,  joita esitettiin luovuttaviksi olisivat Myllypuron entiset mediapajan tilat, Laajasalon alakerta, Herttoniemenrannan alakerta ja Kettutien entiset mediapajan tilat. Myös Laakavuoren tiloihin suunnitellaan muutoksia.

Laakavuoren kumppanuustalon kohdalla selvitetään mahdollisuutta siirtää tilat joko kokonaan tai osittain opetusviraston hallintaan. Toimintaa jatkettaisiin vuokralaisena kumppaneiden kanssa kolmena-neljänä arki-iltana viikossa. Säästöön kertyneitä varoja olisi tarkoitus käyttää toimintakeskustyyppisten nuorisotalojen kehittämiseen. Näillä tarkoitetaan monipuolisempia tiloja alueellinen tarve huomioiden ja nuorten omista toiveista lähtevät projektit.

Tilojen muutokset herättivät ahkeraa keskustelua

Yleisössä tilojen muutokset aiheuttivat monia kysymyksiä sekä huolta nuorten puolesta. Keskusteluissa pohdittiin muun muassa sitä, miten omien tilojen puuttuminen vaikuttaa nuoriin, joille on tärkeätä, että on olemassa oma paikka minne mennä. Tässä yhteydessä puhuttiin mm. kouluyhteistyöstä. Ongelmaksi koettiin koulu ympäristönä, joka saattaa omalta osaltaan leimata tiloja. - Huolena oli myös se, miten erilaiset kerhot saavat vuoroja, kun nuorisotiloja vähennetään. Pohdittiin vapautuvien tilojen käyttöä ja sitä, mihin tästä saatu säästö lopulta menee. Uusi asukastila Mellari Mellunmäessä nousi niin ikään puheenaiheeksi ja mietittiin siitä, miten näitä tiloja voisi mahdollisesti hyödyntää nuorisotyön osalta.

Kari Naalisvaara korosti, että nämä suunnitteilla olevat tilajärjestelyt vapauttavat enemmän resursseja toimintaan, kun varsinaiset voimavarat ovat työntekijöissä ja sisällöissä. Tulevaisuuden suunnitelmissa ovat mm. syrjäytymisen ehkäisyn ja terveyden edistämisen osalta leiri- ja retkitoiminnan lisääminen sekä alue- ja yhdyskuntatyö. Uusia haasteita tarjoaa monikulttuurisuustyö ja verkkonuorisotyö. Toiminnanjohtaja Sippola painotti keskustelun loppupuolella, että nuorisotoiminta tullaan pitämään monipuolisena ja nuorisoasiankeskus pyrkii jatkossakin järjestämään jokaiselle jotakin.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi