Kolumni: Vaalit Mellunkylän vinkkelistä
Asukasluvultaan Suomen suurin kaupunginosa kiinnostaa vaalien alla myös huippupoliitikkoja. Alueella on nähty perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ja SDP:n uusi vetäjä Jutta Urpilainen. Soini on myös viritellyt keskustelua lähiöpolitiikasta, jota hänen mukaansa ei ole.

Lisää teemoja löytyy kunnallisvaalit 2008 -sivuston videohaastatteluista, jotka esittelevät edustavan määrän mellunkyläläisiä ehdokkaita. Ehdokkaiden esille ottamat asiat eivät yllätä: vanhustenhuolto, terveyspalvelut, koulutus ja liikenne toistuivat.

Mistä ehdokkaat eivät puhuneet? Ainakin Kivikon jätevoimala-asia jäi pimentoon. Maahanmuuttajat ja heidän vaikutuksensa esimerkiksi perusopetukseen ei noussut esille. Koko alueen kannalta merkittävää Kontulan keskuksen kehittämistä sivusivat vain harvat.

Videohaastatteluiden suurin anti on varmasti niiden tarjoama mahdollisuus tutustua ehdokkaan olemukseen ja kykyyn reagoida kysymyksiin. Samoihin asioihin voi vastata lyhyesti ja ytimekkäästi tai pitkästi ja laveasti. Kuvatut videot eivät ole mainoksia, mahdollinen mainosvaikutus tulee ehdokkaan esiintymisestä. 

Mellunkylä aliedustettu

Mellunkylä on ollut väkilukuunsa nähden aliedustettu Helsingin kaupunginvaltuustossa. Viime vaaleissa alueelta meni läpi neljä ehdokasta, mikä on 4,7 prosenttia valtuutetuista. Mellunkylässä asuu kuitenkin 6,4 prosenttia Helsingin väestöstä. Vaalikauden aikana alueelle on tosin muuttanut yksi valtuutettu. Siten Mellunkylässä asuvien valtuutettujen osuus on noussut 5,9 prosenttiin valtuuston jäsenistä, mutta tämä asetelma on katkolla lokakuussa.
Sama aliedustus koskee käytännössä koko Itä-Helsinkiä. Sen sijaan kantakaupungista riittää valtuutettuja. Yhtenä syynä aliedustukseen voi olla ehdokasasettelu. Mellunkylän alueella asuu 5,2 prosenttia kunnallisvaalien helsinkiläisehdokkaista. Ehdokkaiden osuus on siis pienempi kuin mitä mellunkyläläisten osuus Helsingin väestöstä.

Mellunkylälle ”kuuluva” laskennallinen osuus kaupunginvaltuutetuista on 5–6. Tämän määrän saavuttaminen vaatii sitä, että mahdollisimman monet alueen asukkaat äänestävät oman kaupunginosan ehdokkaita. Eikä pieni yliedustuskaan olisi pahitteeksi.

Puolueiden ehdokasmäärissä eroja

Myös puoluekohtaisessa ehdokasjakaumassa on isoja eroja. Eniten ehdokkaita on perussuomalaisilla, peräti 14. Tämä voi pienessä mitassa näkyä jopa koko Helsingin vaalituloksessa, jos ehdokkaat onnistuvat vetämään kavereitaan uurnille.

Toiseksi eniten ehdokkaita on Vasemmistoliitolla, jonka listoilta valtuustoon yrittää kahdeksan ehdokasta konkarivaltuutettu Pekka Saarnion johdolla. Demarien kuuden ehdokkaan joukko vaikuttaa pieneltä, kun ottaa huomioon, että Mellunkylä on puolueen vahvaa kannatusaluetta. On mielenkiintoista nähdä, miten Eero Heinäluoman ehdokkuus vaikuttaa demarien äänisaaliiseen alueella. Varavaltuutetusta varsinaiseksi nousua yrittävällä Jouko Malisella on puolestaan jo kokemusta Helsingin päätöksenteon ytimestä.

Keskustalla ja SKP:llä on Mellunkylässä viisi ehdokasta. Kristillisdemokraateista ja RKP:sta valtuustoon yrittää molemmista neljä alueen asukasta. Näiden puolueiden ehdokkaita voisi luonnehtia rivijäseniksi, joilla on vaikeuksia saada näkyvyyttä. Tilanne on toinen kokoomuksella, jonka kaikki kolme ehdokasta, Hannele Luukkainen, Pauli Leppä-aho ja Risto Rautava, ovat nykyisiä valtuutettuja. Rautava on lisäksi johtanut päättyvällä vaalikaudella valtuuston suurinta ryhmää.

Suurista puolueista vihreillä on vain kaksi mellunkyläläistä ehdokasta, mikä vaikuttaa lähes väistämättä puolueen kannatukseen – isossakin kaupungissa kunnallisvaaleilla on myös kaveriulottuvuus. Vihreys ei oikein näytä versovan perinteisissä lähiöissä. Ikäihmisten ääniä tavoittelevalla senioripuolueella on Mellunkylässä yksi ehdokas.

Huomiota kiinnittää myös se, että maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita on Mellunkylässä vain neljä. Kuitenkin alueen asukkaista reilusti yli kymmenen prosenttia on juuriltaan muita kuin kantasuomalaisia.

Mihin mellunkyläläistä edustusta tarvitaan? Valtuutettujen rooli on alueen kannalta moninainen. Heidän kauttaan kulkee tietoa niin asukkaille kuin kaupungin hallintoon päin. Päättäjien ja alueen eri toimijoiden yhteistyö on toiminut päättyvällä vaalikaudella hyvin. Riittävän vahva paikallinen edustus takaa mahdollisuuden kaikkia hyödyttävään yhteistyöhön myös tulevaisuudessa.

  Jouko Kokkonen
KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi