Kolumni: Itähelsinkiläiset tahtovat luontoon
Mellunmäen uudessa asukastila Mellarissa saatiin viiem viikolla kuulla tulisia palopuheita kun paikalliset toimijat yhteistyössä demareiden kanssa järjestivät keskusteluillan Mustavuoresta ja sen kohtalosta. Monet ovat sitä mieltä, että Itä-Helsingin laajin ja monipuolisin metsäalue aiotaan tuhota täyttämällä se rivitaloilla. -Paikalle oli asiaa tullut valottamaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä. Puolivälissä tilaisuutta hän sai tuekseen lautakunnan tuoreen jäsenen Heli Puuran.

Paikan päälle oli lumesta ja tuiskusta huolimatta saapunut yli 70 henkeä ja keskusteltavaa riittikin paljon. Mielipiteet tilaisuudessa olivat tietty hyvin saman suuntaisia eli ”älkää viekö meidän hiihtolatuja”. Vaikka toki joukosta löytyi myös rakentamisen puolustajiakin.

Tosiasia kuitenkin on että ´Yleiskaavassa 2002` alue on osoitettu rakentamiselle. Tuon kaavan valmistumisen jälkeen on kuitenkin moni asia muuttunut. Aikoinaan suunniteltaessa ei puhuttu pääkaupunkiseudun yhteistyöstä saati Sipoon liitosalueista. Näistä muuttuneista olosuhteista johtuen nyt voisikin kuvitella olevan perusteita tarkistaa silloin tehtyä päätöstä ja tehdä kulttuurihistoriallisesti arvokas teko säilyttämällä tämä alue ja muuttamalla se puhtaasti virkistysalueeksi.

Lisääntyvä väestömäärä tuo entistä enemmän paineita palveluiden ohella myös virkistysalueille.

Päättäjät voisivat kerrankin olla kaukaa viisaita ja suojella uhanalaista metsää kaikkine upeine kohteineen. Alue on lisäksi oiva paikka liikkumiselle, luontoon perehtymiselle ja hiljentymiselle.

Marjut Klinga


KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi