Lapset ja nuoret toivovat turvallisempaa asuinympäristöä
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla avattiin tällä viikolla Onnellinen kaupunki -näyttelyt, jotka esittelevät alueen asukkaiden ideoita, tarinoita ja piirroksia onnellisesta kaupungista. Näyttelyt ovat osa Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen yhteistä 4V-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa asukkaiden elämänlaatua ja vaikuttamis-mahdollisuuksia. Erityisesti lasten ja nuorten tarinoissa korostui toive turvallisemmasta asuinympäristöstä.

4V-hankkeen joulukuun alussa käynnistämään Onnellinen kaupunki -ideakeräykseen osallistui kaikenikäisiä kaupunkilaisia. Päiväkotilapset pukivat ajatuksensa tarinoiden ja piirrosten muotoon, kouluikäiset käsittelivät aihetta sarjakuvien kautta ja aikuiset kirjoittivat ideansa tarinoiksi ja käytännön ehdotuksiksi. Päiväkodeille ja kouluille järjestettiin myös tarina- ja sarjakuvatyöpajoja. Kiinnostavimmat ideat on koottu avoimiksi näyttelyiksi jokaiseen kaupunkiin. Näyttelyiden avajaisissa kaupunkien virkamiehet ja päättäjät tutustuivat asukkaiden ideoihin ja hakivat vinkkejä omaan työhönsä.

- Erityisesti lasten ja nuorten tarinoissa nousi vahvasti esiin asuinympäristön turvallisuuteen liittyvät asiat. Lasten onnellisessa kaupungissa päiväkoti- ja koulumatkalla ei törmätä puiston penkillä makaaviin pultsareihin tai pelottaviin jenginuoriin. Lasten turvattomuuden tunne on asia, johon on ehdottomasti kiinnitettävä enemmän huomiota, sanoo 4V-hankkeen ympäristökasvattaja Katja Viberg.

Syksyllä käynnistyneen 4V-hankkeen tavoitteena on tehdä yhteistyössä asukkaiden, vuokrataloyhtiöiden ja kuntien kanssa kaupunkiympäristöstä entistä viihtyisämpi ja turvallisempi. Hanke tukee toimintamuotoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa kehitetään yhtäaikaisesti kaupunkiasumisen ekologisia, sosiaalisia, kulttuurillisia sekä taloudellisia edellytyksiä.

- Hankkeen johtoajatuksena on kaupunkilaisten yhteisöllisyyden vahvistaminen. Yhdessä tekeminen ja yhteisiin asioihin osallistuminen edistävät vastuullisuutta omasta elinympäristöstä ja sen ihmisistä. Ideakeräyksen avulla haluttiin kuulla asukkaiden ajatuksia omasta asuinympäristöstään. Nyt on aika siirtyä tuumasta toimeen ja viedä ideat käytännön tasolle, toteaa Katja Viberg.

Kolmivuotinen 4V-hanke (4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin) toimii pilottialueilla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Espoossa toiminta keskittyy Kirkkojärven, Leppävaaran ja Suvelan, Helsingissä Mellunkylän, Herttoniemen ja Roihuvuoren, Vantaalla Korson ja Länsimäen kaupunginosiin sekä näiden lähialueisiin. Pilottialueilla hyviksi osoittautuneita toimintamalleja suositellaan eteenpäin laajempaan käyttöön.

Onnellinen kaupunki -näyttely Helsingissä avoinna yleisölle:
4.-13.2. Kulttuurikeskus STOA (Turunlinnantie 1, Itäkeskus)KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi