Uutta tietoa Mellunkylänpuron kalakuolemastaMellunkylänpuro virtaa Aarrepuiston halki

Mellunkylänpurosta kuolleina löydettyjen kalojen kiduksissa poikkeuksellisen korkeita kiintoainespitoisuuksia

Helsingin kaupungin ympäristökeskus sai 2.6.2009 ilmoituksen Mellunkylänpurossa havaituista kuolleista kaloista. Paikalla havaittiin useita kymmeniä kuolleita taimenia, joiden kuolinsyyksi Eviran tekemien kalatutkimusten alustavissa tuloksissa on osoittautumassa vedessä ollut korkea kiintoaineksen määrä.

Poikkeuksellisen runsas kiintoaines kalojen kiduksissa viittaa veden samentumisen aiheuttamaan tukehtumiskuolemaan. Tähän mennessä saatujen vedenlaatutulosten perusteella kyseessä on ollut ilmeisen lyhytkestoinen veden sameuden runsas kasvu. Syytä kiintoaineksen määrän hetkelliseen kasvuun ei toistaiseksi tiedetä.

Ympäristökeskuksen purosta ottamien vesinäyteiden laboratorioanalyyseissa ei havaittu poikkeavia pitoisuuksia, jotka voisivat selittää havaitut kalakuolemat. Tulokset eivät kuitenkaan poissulje sitä mahdollisuutta, etteikö ennen näytteenottoa vedenlaatu olisi voinut lyhytaikaisesti äkilisesti heiketä.

Ympäristökeskus jatkaa Mellunkylänpuron vedenlaadun seurantaa ja tiedottaa asiasta, kun uutta tietoa ilmenee.

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin ympäristökeskus:
Jari-Pekka Pääkkönen, johtava ympäristötutkija, puh. (09) 310 31536
Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puh. (09) 310 32005

Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira
Pia Wennerström, tutkija, puh. 020 772 4544
KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi