Kolumni: Terveysasemakeskustelussa kyse on ihmisestä!

TÄNÄÄN AATTEIDEN VIIKOLLA SÖDERMAN JA TUOMIOJA (SDP)


Terveydenhuoltopalvelut ovat koulutuksen ohella kansalaisten eniten arvostamia palveluita. Ei siis pidä ihmetellä Kontulan terveysaseman tilanteesta ja sen puutteellisista palveluista jo vuosikausia käytyjä keskusteluja. Aihe oli jälleen kerran esillä viime torstaina Mikaelin kirkolla järjestetyssä aluefoorumissa. Paikan päällä oli yli 130 ihmistä ja tällä kertaa asiaa puitiin pohjalta "saadaanko palvelut toimimaan julkisella rahoituksella, mutta yksityisellä tuotannolla?"

Asialistalla oli siis terveydenhuollon kilpailuttaminen. Aiheen alustivat lääkintöneuvos Jukka Mattila (Sosiaali- ja terveysministeriö) ja suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento (Kuntaliitto). Kommenttipuheenvuorot pitivät kaupunginvaltuutettu Hannele Luukkainen ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Jouko Malinen.

Jukka Mattila kertoi, että ollessaan aiemmin Kotkan kaupungin terveysjohtaja, hän hankki Karhulan terveysaseman palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta (MedOne) ja kokemukset olivat hyvät. Asia ei silti ole näin yksinkertainen, kuten Reijo Vuorento puheenvuorossaan totesi. Hänen näkemyksensä mukaan julkinen palvelutuotanto toimii ja on kaiken kaikkiaan edullisempi vaihtoehto. Sekä Mattila ja Vuorento olivat kuitenkin samaa mieltä siitä, että uudet ideat terveyspalveluiden parantamiseksi ovat tervetulleita. -Mellunkylässä asuva Hannele Luukkainen (kok) vuorostaan totesi terävässä kommenttipuheenvuorossaan, että Kontulan asukkailla ei ole mitään mahdollisuuksia saada kunnallisia lääkärinpalveluita, vaikka ne pitäisi olla tasavertaiset kaikille helsinkiläisille asuinalueesta riippumatta. Hän kannattaa tällä hetkellä kunnalliseen terveydenhuoltoon ratkaisuksi yksityisen palvelutarjoajan palveluiden hankintaa Kontulan terveysasemalle, jotta asiat saataisiin kerralla kuntoon. Terveyslautakunnan puheenjohtaja Jouko Malinen (SDP) ilmaisi niin ikään huolestumisensa Kontulan terveysasematilanteesta ja otti ilahtuen vastaan Luukkaisen tarjoaman tasavertaisuus -näkökulman, joka kuullun perusteella tuntuu hiertäneen Kokoomuksen ja demareiden välejä asiasta käydyissä keskusteluissa.

Pystyykö yksityinen sektori takaamaan, että palvelut ovat jatkossakin laadukkaita ja edullisia sekä samalla tasa-arvoisia? Tähän kysymykseen ei foorumissa saatu selkeää vastausta.

Keskeisenä ongelmana lääkäripula

Foorumissa arvostelun kohteena ei niinkään ollut Mellunkylän alueen terveysasemien henkilökunta, joka parhaansa mukaan yrittää palvella asiakkaitaan, vaan jäykkä järjestelmä, joka ei tarjoa joustavuutta asioiden ratkaisemiseen. Keskeisiä ongelmia ovat olleet mm. organisaation rakenne sekä henkilökunnan palkkaus- ja työaikakysymykset, jotka ovat vaikuttaneet lääkärien saatavuuteen. Myöskään riittävää poliittista tahtoa ei ole tuntunut löytyvän asioiden ratkaisemiseksi.

Löytyvätkö vastaukset lääkäripulaan sitten yksityiseltä sektorilta? -Yksityiset lääkärifimat ovat viime vuosina vallanneet pysyvästi sijaa julkisessa terveydenhuollossa. Lisäksi kunnat ovat joutuneet ostamaan yksittäisiä keikkalääkäreitä paikkamaan alituista lääkäripulaansa. Näin on tapahtunut myös Helsingin Kontulassa.

Yhteiskunta kouluttaa lääkärit suurella rahalla. Valmistuneista kuitenkin yli puolet on mennyt yksityiseen lääkärifirmaan töihin. Yksityisellä puolella pääsee vähemmällä työajalla parempiin ansioihin ja moni uusi lääkäri ei muutenkaan vaikuta enää niin sitoutuneelta meidän julkisen terveydenhuoltojärjestelmän ylläpitämiseen. -Pitääkö siis yhteiskunnan vaatia lisää vastinetta maksamalleen lääkärikoulutukselle, jotta julkisen terveydenhuollon tulevaisuus taattaisiin? Tulisiko yksittäiset terveysasemat yhtiöittää kaupungin tai kunnan tytäryhtiöiksi ja siten hakea ratkaisua palveluiden parantamiseksi? Vai pitäydymmekö nykyisessa mallissa laittamalla järjestelmän kuntoon?

Lääkäripulan korjaamisen lisäksi Kontulassa on hartaasti toivottu puhelinpalvelujärjestelmän parannusta, niin että asiakas pääsisi nopeasti ja sujuvasti varaamaan lääkäriajan. Tällä hetkellä suurin vaikeus on saada puhelu edes läpi...-Viime vuonna luvattua internetpohjaista puhelinpalvelujärjestelmää ja -neuvontaa ei aluefoorumissa paikalla olleen terveysasemien johtajan Antti Iivanaisen mukaan ole saatu kuitenkaan toimimaan järjestelmässä ilmenneiden teknisten ongelmien takia. Saamiemme tietojen mukaan Laajasalon ja Kannelmäen terveysasemalla systeemi on kuitenkin ollut kokeilukäytössä ja siellä käyttäjät ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Palmian tarjoamaa puhelinpalvelujärjestelmää kokeillaan paraikaa Herttoniemessä. Ehkä Kontulankin vuoro tulee vielä joskus...

Nyt ollaan ihmisen asialla!

Aluefoorumissa kävi selvästi ilmi, että asukkaita ja asiakkaita kiinnostaa, että terveyspalvelut toimivat, olkoon palvelu sitten julkinen tai yksityinen.

Viime vuoden maaliskuussa järjestettiin Kontulassa edellinen terveyspalveluita koskeva aluefoorumi. Tuolloin paikalla olleet terveysasemien johtaja ja Kontulan terveysaseman ylilääkäri sekä terveyslautakunnan jäsenet vakuuttivat kilvan asukkaille, että asiat laitetaan kuntoon. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Edelleen kysymys kuuluu: Mihin käytännön toimiin Helsingin kaupunki aikoo ryhtyä, jotta myös Kontulan terveysaseman piiriin kuuluvat asukkaat saisivat tasavertaiset ja toimivat terveyspalvelut?

Halloo! Nyt ollaan ihmisen asialla. Puheiden ja selittelyjen aika on ohi, nyt on näytön ja tekojen paikka!

L. HelminenKontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi