Hanke toi Vetoa ja Voimaa Mellunkylään jo ensimmäisenä toimintavuonnaViime vuonna käynnistynyt, kolmivuotinen "Vetoa ja Voimaa Mellunkylään" -hanke on Mellunkylän (Kivikko-Kontula-Kurkimäki-Mellunmäki-Vesala) asukas- ja yrittäjäjärjestöjen, alueella asuvien kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden sekä kaupungin virastojen yhteinen hanke. Ensimmäisenä toimintavuotenaan hanke loi toiminnalleen rakenteet ja vahvisti niitä. Tuloksiakin syntyi.

Tavoitteena lisätä asukasdemokratiaa

Hankkeen päätavoitteena on herättää kiinnostusta yhteisiin asioihin, joista usein päätetään kaupungin päättävissä elimissä, sekä voimistaa asukkaiden, paikallisten järjestöjen, yrittäjien, alueen luottamushenkilöiden ja virkamiesten keskinäistä vuorovaikutusta tavallisen mellunkyläläisen äänen kuulumiseksi ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Hanke kiinnittää huomiota myös niihin yhteisiin asioihin, joissa kansalaiset voivat itse, ilman viranomaisten apuakin, toimia aktiivisesti ja luoda alueelle lisää elinvoimaa. Hanke pyrkii myös saamaan mukaan maahanmuuttajia ja heidän järjestöjään.  Näin toimiessaan hanke kasvattaa kansalaisten ja päättäjien ja viranomaisten keskinäistä sekä hankkeen osapuolten keskinäistä luottamusta eli sosiaalista pääomaa.

Hankkeen toisena päätavoitteena on kehittää kevyt ja toimiva lähidemokratiamalli, joka on vakinaistettavissa sekä siirrettävissä muihinkin kaupunginosiin.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet lisääntyivät

Veto ja Voimaa Mellunkylään -hanke järjesti Mellunkylässä viime vuonna mm. kahdeksan aluefoorumia, oli myötävaikuttamassa asukastila Wanhan Postin syntymiseen Kontulan ostarilla, vahvisti kulttuuri- ja vapaa-ajantila Mellarin toimintaa Mellunmäen vanhalla ostarilla, tuki ja koordinoi Mellunkylässä järjestettäviä tapahtumia ja tarjosi resurssit ensimmäisen Mellunkylän yrittäjäpäivän järjestämiseen. Keskeisiin tuloksiin kuuluvat myös Mellunkylä -lehden ja www.mellunkyla.fi -sivuston toimintaedellytysten parantaminen.

Tärkeätä oli hedelmällisen ja toimivan vuorovaikutuksen syntyminen, jota ilman monet edelläluetut asiat olisivat voineet jäädä toteutumatta. Tämän vuorovaikutuksen mahdollisti alueen asukas- ja yrittäjäjärjestöjen, alueella asuvien kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden sekä kaupungin virastojen muodostama yhteistoimintaryhmä.

Yhteistoimintaryhmä suunnitteli ja seurasi hankkeen osahankkeita säännöllisesti kuten aluefoorumeita, alueen asukastiloja, tapahtumia, maahanmuuttajien mukaan saamista, yrittäjyyden vahvistamista ja viestintää, sekä järjesti näille rahoitusta. Lisäksi se keräsi ”sateenvarjonsa” alle alueelta nousseita aloitteita ja pyrki pitämään huolen siitä, että kaikkiin aloitteisiin ja kysymyksiin saataisiin vastaus. Yhteistoimintaryhmä kasvoi vuoden aikana useilla uusilla jäsenillä. Kasvu on osoitus hankkeen herättämästä kiinnostuksesta ja jatkunee myös vuonna 2010.

Tutustu Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hankkeen toimintakertomukseen vuodelta 2009 tästä
KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi