Vesalan, Kontulan, Kurkimäen ja Kivikon aluesuunnitelma 2010-2019


Rakennusvirasto vastaa Helsingin katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta sekä pysäköinninvalvonnasta. Helmikuussa ilmestynyt "Vesalan, Kontulan, Kurkimäen ja Kivikon aluesuunnitelma 2010–2019" -julkaisu hahmottaa kyseisen alueen tulevia suunnitelmia. Tärkeimmiksi tehtäviksi suunnittelualueella nousevat jo olevien puistoalueiden kunnon saattaminen käytön ja kulutuksen vaatimalle tasolle sekä monissa kohteissa kaduilla käytettävyyden ja turvallisuuden parantaminen ja huonokuntoisuuden kunnostus. Seuraavassa muutamia poimintoja julkaisusta:

- Puistoista laajimmat peruskorjauskokonaisuudet ovat suunnitelmakauden loppupuolelle sijoitetut, Kontulan keskuksen kaavaan liittyvä Emännänpuisto ja Kehä I:n ja Kivikon täydennysrakentamisen kaavaan liittyvä Myllymestarintien metsän / Mäntykukanmetsän alue. Ylläpidon suurin kunnostuskohde on Vesalanpuisto.
- Katualueista laajimmat peruskorjauskokonaisuudet ovat Kotikonnuntien, Ostostien ja Koskenhaantien kokonaisuus sekä Kiikun kehittäminen.
- Kotikonnuntien-Ostostien katualueet sekä Kotikonnuntien suojaviherkaista kevyenliikenteen reittiyhteyksineen Kilpolanpolulle ehdotetaan kunnostettavan samanaikaisesti. Peruskorjaus- ja päällystyskohteista osa on kaavamuutosalueilla, joten ne toteutetaan vasta asemakaavojen vahvistuttua, esim. Rekipellonpuiston ja Kiikunpuiston kevyenliikenteen yhteydet. Katujen peruskorjaustyöt ajoittuvat vuosiksi 2011–2019.
- Useassa kohteessa, erityisesti puistoalueella on tarve tehdä pienempiä kunnostus- ja lisärakentamistöitä, kuten kaavassa määriteltyjen tai puuttuvien kevyen liikenteen yhteyksien, suojateiden ja kulkuluiskien rakentamista, kuivatussuunnitelmia, vesiaiheiden kunnostusta, kaavassa määritettyjen yleisten pysäköintipaikkojen rakentamista ja ympäristön parantamista, kalusteiden lisäämistä tai vanhojen kunnostamista sekä jätehuollon ja valaistuksen parantamista.
- Pikaisimpia korjaustoimia esitetään toteutettavan katualueilla Aarteenetsijänkujalle, Karpalopolun sillalle, Kivikonkaarelle, Koskenhaantielle, Lohkarekujalle, Lampipolulle ja Linnoituksentielle.
- Peruskorjausta esitetään Karpalotien ja Kurkimäentien risteysalueelle, Kurkimäen alueelle, Kotikonnuntie – Ostostie – Koskenhaantie kokonaisuudelle, Mellunkylänpurolle Vesalantien kohdalla ja Tuukkalantielle.
- Seuraavalla 10-vuotiskaudella melua vaimentavaa asfalttia rakennetaan tämän aluesuunnitelman alueella kaduilla Kontulankaari välillä Isännänpolku – Sakara, Kivikonkaari välillä Kontulankaari – Jyrkännekuja ja Länsimäentie Aarteenetsijäntieltä Vantaan rajalle.
- Pikaisimpia korjaustoimia esitetään toteutettavan eri puolilla suunnittelualueen puistoissa. Vesalassa Vesalantien puistokaistalla ja Varhelantien puistikossa, Kontulassa Kotikonnunpuistossa ja Kaarenjalan puistikossa, Kurkimäessä Kurkisuontien puistikossa, karpalopuistossa ja Kiikunpuistossa sekä Kivikossa Lohkarepuistossa, Kivikonpuistossa, Varustuksenpuistossa, Kivikon ulkoilupuistossa ja Kiinalaispuistossa.

Löydät tämän hyvin tehdyn, yli 160-sivuisen  "Vesalan, Kontulan, Kurkimäen ja Kivikon aluesuunnitelma 2010–2019" -julkaisun pdf:nä (19 Mt)  tästä.
KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi