Mellunkylän Siirtolapuutarha -hanke eteneeKaupunkisuunnittelulautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että uudet siirtolapuutarha-alueet perustetaan Mellunmäkeen ja Siltamäkeen.

Mellunkylän siirtolapuutarha-alue rajautuu Mellunmäen itäisimpiin kerrostaloihin, kaakossa Itäväylään ja pohjoisessa Vantaan rajaan. Aluetta sivuaa idässä Smedbackan tila. Alueen keskellä sijaitsee palstaviljelyalue. Suunnittelualue on osa laajaa Västerkullan-Broändan purolaakson maisemakokonaisuutta.

Alueen koko laajuus voisi olla 4 ha, ja sinne mahtuisi noin 65–70 siirtolapuutarhamökkitonttia keskipinta-alaltaan 250 m2 ja noin 65 viljelypalstaa. Tämä tarkoittaisi nykyisen viljelypalstamäärän vähenemistä. Alueelle saadaan sijoitettua enemmän mökkitontteja, mikäli Itäväylän reunaan saadaan tehokas melusuojaus.

Mellunmäen alueella olisi myös mahdollista tutkia uudenlaista kaupunkimaista siirtolapuutarhamökkityyppiä, jossa mökit olisivat toisiinsa kytkettyjä. Tällöin mökkien määrää olisi mahdollista lisätä.

Aloitteen siirtolapuutarhasta on tehnyt Mellunkylän siirtolapuutarhayhdistys ry ja sen puhenjohtaja Pentti Helo yhdessä mm. Kontula-Seuran Kalevi Salon ja Mellunmäki-Yhdistyksen Pertti Lammen kanssa.

Mikäli siirtolapuutarhahanke toteutuu, Mellunkylään lienee odotettavissa kaikkien aikojen arpajaiset, sillä vuosi sitten 2 283 helsinkiläistä ilmoittautui mukaan arvontaan, jolla valittiin vuokralaiset Marjaniemen siirtolapuutarhan 15 uudelle palstalle.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi