Päivähoitofoorumissa esillä olivat monikulttuurisuus, leikkipuistot ja varhaiskasvatusvirasto


Foorumin osanottajien kysymyksiin vastasivat päivähoidon maahanmuuttotyön asiantuntija Irma Marttila, Mellunkylän päivähoitoalueen päällikkö Irma Sihvonen, päivähoidon johtaja Satu Järvenkallas, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Sirkku Ingervo, lautakunnan perhe- ja lapsijaoston puheenjohtaja Tuomas Nurmela ja Mellunkylän – Vuosaaren johtava leikkipuisto-ohjaaja Jyrki Rönkkö.
 
Aluefoorumi päivähoidosta:
Esillä monikulttuurisuus, leikkipuistot ja varhaiskasvatusvirasto
 
Päivähoitoa käsitelleessä Mellunkylän aluefoorumissa olivat esillä monikulttuurisuus ja leikkipuistojen toiminta. Torstaina 19.4.järjestetyssä tilaisuudessa oli esillä myös vuoden 2013 alussa toimintansa aloittavan varhaiskasvatusviraston perustaminen.
 
Mellunkylän alueella päivähoidossa olevista lapsista 34 prosenttia on taustaltaan vieraskielisiä. Enimmillään vieraskielisiä on lähes 60 prosenttia lapsista. Tilanne on vaativa kaikkien lasten suomenkielen taitojen kehityksen kannalta.
 
Oppimisen varmistamiseksi parhaaksi keinoksi on osoittautunut lapsen kyvyt huomioiva pienryhmätoiminta. Mellunkylän alueella toimii myös kaksi kiertävää opettajaa, jotka opettavat suomea toisena kielenä.
 
Taustaltaan vieraskielisiä työntekijöitä on päiväkodeissa vielä vähän. Myös heidän kielitaitonsa kehittämiseen on paneuduttu päivähoidon tarpeita painottaen.
 
Leikkitoiminnan kerhojen pitäminen leikkipuistoissa on herättänyt ristiriitaisia ajatuksia. Niiden on koettu jopa häiritsevän totuttua toimintaa. Pablo Salmeksen mukaan leikkitoiminta on onnistuttu Leikkipuisto Kurkimäessä sovittamaan hyvin osaksi puiston arkea.
 
Leikkipuistoista ovat kesällä auki Kivikko, Kurkimäki ja Mellunmäki. Kaikissa niissä järjestetään myös ruokatarjoilu lapsille 4.6.–31.7.2012.
 
Asukkaita on harmittanut juuri avatun Kiikun sulkeminen kesäksi. Sen piha-alueen rakentamiseen tarvitaan kuitenkin työrauhaa. Kun myös Lampi on suljettu kokonaan sisätilaongelmien vuoksi, niin Kontulan lapset joutuvat kulkemaan pitkän matkan lähimpään leikkipuistoon.
 
Leikkipuisto Lampi saa mahdollisesti uudet tilat vuonna 2013. Vanha rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan samanlainen.
 
Osa Helsingin sosiaaliviraston organisaatiomuutosta on uuden varhaiskasvatusviraston perustaminen. Satu Järvenkallas kertoi valmistelun edenneen innostuneessa hengessä. Hän uskoo varhaiskasvatuksen oman viraston jäntevöittävän toimialaa.
 
Päivänhoidossa on tarkoitus painottaa asiakkuutta ja yhteistyötä vanhempien kanssa. Ruotsissa vanhemmat ovat osallistuneet päivähoidon suunnitteluun 1980-luvulla lähtien.
 
Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Sirkku Ingervo (Vihreät) pohti, joutuuko varhaiskasvatus omana virastonaan liiaksi erilliseen karsinaan. Hänestä luonteva kumppani voisi olla sivistystoimi. Sosiaalilautakunnan perhe- ja lapsijaoston puheenjohtaja Tuomas Nurmela (Kokoomus) viraston suurimmaksi uhaksi sen, miten uusi toimija kykenee pitämään puolensa neuvotteluissa tilakeskuksen kanssa.
 
Lastenkulttuurikeskus Musikanteissa pidetty foorumi jäi hiukan laimeaksi, mihin oli osasyynä melko pienen osanottajamäärä. Yleisöä oli paikalla vajaa 40 henkilöä.
 
Helsingissä on päivähoidossa noin 21 000 lasta. Heistä on päiväkodeissa 19 600 ja perhepäivähoidossa 1400. Säännöllisiä leikkipuistokävijöitä on noin 3500 vuodessa. Päivähoidossa on noin 5500 työntekijää.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi