Kontulalaismiehen perintö ehkäisevään nuorisotyöhön


Vanhempi herrasmies joutui vuonna 2009 Kontulassa pahoinpitelyn uhriksi, jonka seurauksena hän vammautui pysyvästi. Uhrin kuoleman jälkeen hänen perintönsä oli menossa kohdentamattomana valtiolle, sillä hänellä ei ollut perillisiä eikä testamenttia. Uhrin ystävä koki, ettei tämä ollut vainajan viimeisten toiveiden mukaista – uhri oli vammautumisensa jälkeen esittänyt toistuvasti huolensa katuväkivaltaa ennaltaehkäisevän työn riittämättömyydestä.
 
Uhrin ystävä otti yhteyttä Aseman Lapset ry:hyn ja kertoi tapahtuneesta. Ystävän toiveen mukaisesti Aseman Lapset ry ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus hakivat yhdessä miehen perintöä kohdennettuun, katuväkivaltaa ehkäisevään työhön.
 
Toiminta käynnistyi Aseman Lapset ry:n palkattua hankkeeseen kokopäivätoimisen työntekijän, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä ja osin työparina nuorisoasiainkeskuksen resursoiman aluetyöntekijän kanssa. Työparin tavoitteena on saada eri toimijat toimimaan yhdessä ja näkyvästi toiminta-alueella.
 
Hankkeiden toiminta keskittyy Itä-Helsinkiin, erityisesti Itäkeskus–Mellunmäki-metrolinjan ympäristöön. Työtä tehdään sen eteen, että Itä-Helsinkiin saataisiin nykyistä enemmän jalkautuvaa työtä alueille, joilla turvallisuudentunne ei ole hyvä. Työhön etsitäänkin aktiivisesti jalkautumiskumppaneita. Alueella tehtyjen havaintojen ja yhteistyöverkostoista saatujen tietojen pohjalta kehitetään uusia toimintamalleja katuväkivallan ehkäisemiseksi sekä alueelliseen nuorisotyöhön, jossa nuorten ääni ja osallisuus ovat keskeisessä roolissa.
 
Yhteistyötä on jo käynnistetty muun muassa liikuntaviraston, alueen koulujen, lasten ja nuorten harrastetoimintaan keskittyvien järjestöjen, lastensuojelun sekä kauppakeskus Itiksen kanssa. Lisäksi yhteistyössä poliisin ja järjestyksenvalvonnan kanssa on kartoitettu riskialueita.
 
Jos koet, että sinulla on annettavaa kaupunkiturvallisuuden ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tai olet muuten kiinnostunut hankkeista, ota rohkeasti yhteyttä. Kerromme mielellämme työstämme lisää!
 
Tuire Witting, Ehkäisevä katuväkivalta työ   
puh. 050 528 4040                    
tuire.witting(at)asemanlapset.fi
                
Kirsti Kallansalo, Itäinen nuorisotyöyksikkö/Mellunkylän aluetyö
puh. 040 635 1155
kirsti.kallansal(at)hel.fiKontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi