Piispa Irja Askola: Nyt tarvitaan keskustelua, ei vihapuhetta

Piispa Irja Askola sai piispantarkastuksen alkajaisiksi yleiskatsauksen Vetoa & Voimaa -toiminnasta (Kuva Helli von Essen/Eila Jaakola)


Helsingin piispa Irja Askola aloitti Mikaelin seurakunnan piispantarkastuksen osallistumalla Vetoa & Voimaa Mellunkylään -yhteistoimintaryhmän kokoukseen. Piispa Askola korosti rakentavan keskustelun merkitystä.
 
Vuodesta 2010 Helsingin piispana toiminut Askola pitää tärkeänä, että piispantarkastusten yhteydessä vähintään puolet käyntikohteista on muita kuin seurakunnan tilaisuuksia. Kirkon on hänen mukaansa pyrittävä yhteistyöhön yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.
 
-Piispantarkastuksen pitää olla työyhteisöä voimaannuttava, ei piispan edessä pönötystä, linjaa Askola.
 
Piispa Askola näkee, että kirkollisen yhtenäiskulttuurin jälkeisessä ajassa korostuu taito ja valmius kohdata erilaisia ihmisiä. Hänestä oli ilahduttavaa havaita, että ikäviä uutisia täynnä olevassa maailmassa löytyy Vetoa & Voimaa -toiminnan tapaan halua tehdä yhdessä.
 
Vetoa & Voimaa toimintaa piispalle ja hiippakunnan edustajille esitteli kansanedustaja Eero Heinäluoma. Hän kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että Vetoa & Voimaa -toiminnassa on jouduttu käyttämään huomattavan paljon energiaa toimintaedellytyksien varmistamiseen. Heinäluoma esittikin, että Helsingin kaupungin olisi siirrettävä asukastoiminnan voimavaroista päättäminen keskitetysti ylipormestarille. Samalla tiloista ja voimavaroista olisi tehtävä pitkäjänteisimpiä päätöksiä.
 
Vetoa & Voimaa pohti myös Kontupisteen toiminnan jatkoa. Kontupisteellä on tällä tietoa olemassa rahoitus kesäkuun loppuun saakka. Sen toiminnassa on ollut tärkeällä sijalla kansalaisten digiosaamisen parantaminen. Tarve tähän on suuri Itä-Helsingissä. Digitaitojen merkitys korostuu entisestään palvelujen siirtyessä verkkoon. Kontupisteen jatkoa puoltaa myös se, että tila on myös yksi Itä-Helsingin kolmesta galleriasta. Lisäksi Kontupisteen Suomen Valokuvataiteen museon kanssa tekemä yhteistyö on ollut uraauurtavaa.
 
Piispa Askola vieraili myös Kontupisteessä ja matalan kynnyksen päivätoimintakeskus Symppiksessä. Iltapäivällä hän tapasi Mikaelin seurakunnan työntekijöitä. Askola vieraili myös Kolmen kaverin jäätelötehtaalla Keinulaudantiellä.
 
Iltapäivän lopuksi piispa osallistui seurakuntaneuvoston vapaamuotoiseen kokoontumiseen. Varapuheenjohtaja Ami Lainela kertoi piispalle, että neuvoston keskustelukulttuuri ja ilmapiiri ovat hyviä. Jäsenet eivät kaikista asioista samaa mieltä, mutta yleensä erilaiset näkemykset ovat soviteltavissa yhteen. Lainela korosti, että Mikaelin seurakunta on varautunut hyvin kiristyviin talousnäkymiin.
 
Piispa Askola, Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin edustajat ja Mikaelin kirkolle kokoontunut kuulijat saivat päivän päätteeksi rautaisannoksen tietoa Helsingin tulevaisuudennäkymistä. Kaupungin tietokeskuksen johtaja Timo Cantell luonnehti Mikaelin seurakunnan alueen edustuvan väestökehitykseltään monessa suhteessa Helsingin tulevaisuutta. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus on alueella tasolla, jolle se nousee koko kaupungissa vuoteen 2030 mennessä.
 
Kirkkoon kuuluu Mikaelin seurakunnan alueella asuvista hiukan yli puolet. Luku on Helsingin seurakuntien kolmanneksi alin.
 
Cantell arvioi, että urbaani elämäntapa on kokonaisuudessaan vahvistumassa, mikä kasvattaa Helsingin väkilukua. Piispa Askola näki kovan asiatiedon olevan tarpeen myös kirkolle. Se auttaa näkemään asioita, joita ei välttämättä tule heti ajatelleeksi. Piispan sai miettimään muun muassa tieto siitä, että lähes puolessa helsinkiläisistä kodeista asuu yksi ihminen.
 
Piispantarkastuksen ensimmäisen päivän päätti pastori Sini Ikävalkon toimittama Taizé-messu. Perjantain ohjelmassa on muun muassa vierailu Leikkipuisto Kipinäpuistossa.
 
Eila Jaakolan juttu Vetoa & Voimaa -tapaamisesta sekä piispa Askolan käynnistä Kontupisteessä ja Symppiksessä:
https://www.helsinginseu..t/2016/02/9fwv1QVO5.html
 KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi