Kolumni: Isoja kaavoitusasioita vireillä Mellunkylässä

 
Mellunkylän kaupunkisuunnittelua käsitelleessä aluefoorumissa torstaina 19. toukokuuta käytiin kattavasti läpi kaupunginosan lähitulevaisuuteen vaikuttavat suunnittelukohteet.
 
Esille nousi isoja ja pieniä kysymyksiä. Pieni, mutta silmiinpistävä kohde on Kontulan ostarilta Kontulantien alikululle johtava väylä, jonka pyöräparkin ja etenkin sen katokset ovat karmeannäköisiä.
 
Heitin asukasillassa, että voin twiitata asiasta apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille. Tein sen perjantaiaamuna ja sain vastauksen muutamassa minuutissa. Mitään lupauksia ei tullut, mutta asia on noteerattu. Katsotaan, miten se etenee.
 
Esillä olleista isoista asioista periaatteellisesti merkittävin on Mellunmäkeen suunniteltu asemakaavamuutos, jossa kaksi taloyhtiötä hakee omistamilleen tonteilleen - Ounasvaarantie 2:n ja Pallaksentie 1:n väliin jäävään kortteliin - kaavamuutosta, joka mahdollistaisi nykyisten asuintalojen purkamisen ja uusien talojen rakentamisen niiden tilalle. Tästä on muodostumassa ennakkotapaus Suomessa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava kävi läpi toteutuksen reunaehtoja. Suurhankkeen eteneminen vaatii muun muassa asunto-osakeyhtiölain muuttamista.
 
Mellunmäen metroaseman tienoon Länsimäentien varteen suunnitellun Mellunmäen keskuksen rakentamisen osalta ison haasteen muodostavat liikennejärjestelyt ja liityntäpysäköinti. Korvatunturintiellä sijaitsevan vanhan ostarin purkamisessa ja sen paikalle toteutettavassa uudisrakentamisessa vuorostaan yksi oleellinen kysymys on puolestaan asukastoiminnan edellytyksistä huolehtiminen. Asukastila Mellari tarvitsee uudet tilat, joiden sijoittaminen uudisrakennukseen on kuitenkin todennäköisesti liian kallista.
 
Kontulan ostarin kohtalo on auki. Lähes koko 2000-luvun esillä ollut suunnittelu on seisahtunut. Aistittavissa on, ettei ostoskeskuksen osakkaiden ja Helsingin kaupungin välillä ei ole löytynyt yhteisymmärrystä ostarin kehittämisen suuntaviivoista. Ennen tilanteen selviämistä ostoskeskuksen alueella ei tapahdu suuria.
 
Kontulan ostarin länsipuolelle Keinulaudantien ja Kontulantien väliin kaavailtu uudisrakentaminen on kuitenkin etenemässä. Liityntäpysäköintipaikan sijoille on näillä näkymillä nousemassa muun muassa 16-kerroksinen talo.
 
Tällainen maamerkki herätti sekä puoltavia että vastustavia mielipiteitä. Huolta herättää muun muassa korkean talon sopiminen Kontulan ilmeeseen ja liityntäpysäköinnin katoaminen. Myös vuokra-asuntopainotteisuus kirvoitti epäilyksiä. Alueella on toisaalta tarkoitus kokeilla myös osakaslähtöistä ryhmärakentamista.
 
Esillä oli lisäksi Keinulaudantien ja Kaarenjalan alueen täydennysrakentaminen kolmella kahdeksankerroksisella talolla. Suunnitelmat eivät saa varauksetonta vastaanottoa lähitalojen asukkailta.
 
Aluefoorumiin osallistunut apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki korosti, että uudisrakentaminen tuo Mellunkylään lisää väkeä, joka on tarpeen palveluiden ylläpitämiseksi.
 
Kontulan ostarin itäpuolella sijaitsevan Kostinkallion puiston toteutuksen on määrä alkaa siten, että se olisi pääosin valmiina vuoden 2017 lopulla. Suomi juhlii ensi vuonna 100-vuotista itsenäisyyttään ja Kontulan ostari täyttää 50 vuotta. Kelkkapuistoon on puolestaan tulossa kansainväliset kilpailumitat täyttävä skeittailualue vuoteen 2018 mennessä.
 
Mellunkylään tai sen lähialueelle suunniteltu suunniteltua siirtolapuutarha on näillä näkymin toteutumassa Linnavuorenpuiston länsireunaan Itäväylän eteläpuolelle. Alueelle on tulossa 80 palstaa, joiden pinta-ala on 200 neliömetriä. Palstoille sijoitettavien mökkien koko on 25 neliömetriä.
 
Jouko Kokkonen KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi