Demokratiaa Kontulassa (Keskustelut)


Ei niin roskaväkeä Kirjoitettu 15.2.2013 10:58

Ai demokratia eli "väkijoukon" tai "roskaväen valta". Sitähän se parhaimmillaan tai pahimmillaan on. Ja kansaa saa, mitä ansaitsee, vaikkapa vaaleissa

Herbert W. Kirjoitettu 13.2.2013 19:01

Näin siis 384-322 eaa. Entäs nyt?

”Kirja III käsittelee kansalaisuutta sekä luokittelee valtiomuotoja eri lajeihin sen mukaan, miten valta on niissä jaettu.

Aristoteles aloittaa palaamalla valtion määritelmään. Hän toteaa, ettei ole helppoa löytää yhtä määritelmää, joka sopisi kaikkiin erilaisiin valtiomuotojen lajeihin. Siksi hän valitsee kansalaisuuden käsitteen valtiota määrittäväksi tekijäksi. Tästä seuraa kuitenkin uusia käsittelyä vaativia ongelmia.[15] Aristoteles käsittelee myös valtion säilymistä yhtenä ja samana eri tekijöiden muuttuessa. Valtion identiteetin määrää hänen mukaansa sen valtiomuoto, vaikka sen asukkaat ja alue säilyisivät samana.[16] Tämän jälkeen käsitellään erilaisten ihmisten oikeutta kansalaisuuteen.[17]

Aristoteles jakaa perustuslait kuuteen lajiin ja nämä edelleen toisaalta hyviin ja turmeltuneisiin, ja toisaalta sen perusteella, kuinka monella hallitsijalla päätösvalta on: yhdellä, muutamalla vai monella. Hyviin hallintomalleihin kuuluvat monarkia, aristokratia ja politeia, turmeltuneisiin puolestaan tyrannia, oligarkia ja demokratia eli "väkijoukon" tai "roskaväen valta". Hyvät hallintomallit toimivat yhteiseksi hyväksi kun taas huonot vain niiden hyväksi, jotka hallitsevat.[18]
Hyvä hallintomalli
monarkia (basileia) [jossa] yksi ajattelee kaikkien etua

aristokratia [jossa] vähemmistö ajattelee kaikkien etua

politeia eli kansalaisvalta [jossa] enemmistö ajattelee kaikkien etua

Huono hallintomalli
tyrannia: [jossa] yksi ajattelee omaa etuaan

oligarkia: [jossa] vähemmistö ajattelee omaa etuaan

demokratia: eli kansanvalta [jossa] enemmistö ajattelee enemmistön etua”

Wikipedia: Politiikka (Aristoteles)

”Kansalaisvaltaa ja kansanvaltaa Aristoteles pitää lähisukulaisina: kumpikaan ei kykene kovin suureen hyvään, joskaan ei suureen pahaankaan. Ne ovat kohtuullisen vakaita valtiomuotoja. Kansanvaltaa uhkaa sen luisuminen rikkaisiin kohdistuviin ryöstelyyn ja kostotoimiin, kun taas kansalaisvallan suurimmaksi uhkaksi nousee enemmistön rajallinen kyky elää aidosti hyveellistä elämää.”

Taneli Kukkonen, Klassiset poliittiset ajattelijat, Aristoteles (Vastavoima).Eduseppo Kirjoitettu 13.2.2013 01:03

Katselin Wikipediasta mitä se kertoo demokratiasta. Wiki kuvaa deomkratiaa seuraavasti. Demokratia -sana muodostuu kahdesta sanasta: demos (väkijoukko, kansa, monet) ja kratos (komento, valta)
Demos sanaa käytettiin, Wikin mukaan, eräistä Attikan alueista. Myöhemmin se yleistyi merkitsemään tällaisen alueen syntyperäisten asukkaiden muodostamaa yhteisöä, esim. Ateena.
Demokratiaa toteutettiin kaupunkivaltio Ateenassa, kaupunkivaltion lait säätävässä kansankokouksessa siten, että kaikki miespuoliset Ateenan kansalaiset olivat oikeutettuja puhumaan ja äänestämään. Näitä poliittisia oikeuksia ja kansalaisuutta ei annettu naisille, orjille eikä metoikeille. Käsittääkseni Aristoteles oli metoikki. Mene, tiedä. Jokatapauksessa metoikit olivat antiikin Ateenassa asuvia vieraspaikkakuntalaisia. Useimmat heistä olivat kreikkalaisia, mutta metoikkeihin kuuluivat myös barbaarit eli änkyttäjät, kuten foinikkialaiset, fryygialaiset jne.
Edellä mainitsemani Aristoteles käytti teoksessaan "Politiikka" demokratia sanaa merkityksessä: köyhälistön etuja ajava köyhälistön valta.

Marjut Kirjoitettu 8.2.2013 23:54

Mellunmäen oma demokratiapilottihanke perustui pienen kylän läheisyys periaatteeseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen. Mellunmäessä ei suinkaan olla sitä mieltä ettei Mellunkylän pilottihanke kelpaa emme vaan näe syytä "sulauttaa" pientä palaa isoon kakkuun vaan tulemme mielellämme mukaan tekemään yhdessä Mellunkylästä entistäkin demokraattisempaa paikkaa kaupungin hyväksymän pilotin mukaisesti

Eeva-Liisa Broman Kirjoitettu 5.2.2013 18:44

Melkein länsimäkiläiselle
Mellunmäen oma demokratiapilotti olisi ihan mahdollista toteuttaa osana Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -pilottia. Jostain syystä tämä mahdollisuus ei kelpaa mellunmäkeläisille, vaikka sitä on tarjottu. Miksi ei?
Yhteisöllisyyttä, varsinkin toisten yhteisöllisyyttä, on paha mennä mittaamaan ja vertailemaan. Eiköhän tyydytä siihen, että meillä kaikilla on opittavaa toisistamme.
Mitä yhtenäisemmin kaikki mellunkyläläiset pystyvät toimimaan ja mitä enemmän opimme arvostamaan toisiamme, sitä suurempi voima toiminnalla on. Siihen kannattaa satsata.

Melkein länsimäkeläinen Kirjoitettu 5.2.2013 10:18

Täytyy todeta, että on ikävää, kun Mellunmäen oma demokratiapilottihakemus ei mennyt läpi. Meillä Mellunmäessä on pajon sellaista yhteisöllisyyttä, josta muulla Mellunkylällä olisi paljon opittavaa. Näin nyt kuitenkin kävi, joten ollaan tyytyväisiä, kun edes tämä seutu on mukana.

Sami Kirjoitettu 4.2.2013 18:30

Kyllä täällä Mellunkylässä asiat ovat ok, kun olen vuosien varrella seurannut muiden kaupunginosien tekemisiä. Niissä usein puhutaan paljon, mutta ei välttämättä tapahdu mitään. Monet täällä luonani vierailleet ovat olleet positiivisesti yllätyneitä tullessaan tänne. Mellunkylän ihmiset on välittömiä ja aika paljon kaiken maailman tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetään alueella. Nuo paikallisfoorumit ovat olleet kiinnostavia. Niissä olen tavannut paljon uusia ihmisiä. Eli jos haluaa vaikuttaa, niin kannattaa olla itse aktiivinen, puhumisella ei asiat toteudu. Hyvä Mellunkylä!

Timo49 Kirjoitettu 4.2.2013 18:03

Meidän demokratiapilottimme Maunulassa omaa monia samoja lähtökohtia kuin teillä Mellukylässä. Tiloja, lehti ja niin edelleen. Osoittautui viisaaksi, että Maunulan demokratiahankkeen vuoksi järjestimme jo 2012 aikana neljä kaikille kiinnostuneille avointa keskustelu- ja ideapalaveria. Näin kehittely ei jäänyt pelkästään pienen porukan harteille. Sellaisista kun helposti omien joukkojen etu nousee yhteisen edelle.

Tapani Kirjoitettu 3.2.2013 18:50

Olis kiva tietää, mitä muissa Helsingin demokratiapiloteissa touhutaan.

Kolmattakymmenettä vuotta Kontulassa Kirjoitettu 2.2.2013 23:10

Kun kulkee korvat ja silmät auki, niin kyllä poliitikot näissä touhuissa on puhtoisempia. Sellaista kateellisuutta ja toisten puukottamista tapahtuu. Kyllä valtuutetut on puhtoisia kuin lumi kun vertaa toimintatapoja paikallisvaikuttamisen mestareihin.

Kontulassa kolmatta vuotta KKV Kirjoitettu 2.2.2013 22:46

Hieno Herbert W. Sinulla on ajatusta. Voiko aluefoorumit toimia aluetta kehittävinä "hautomoina" vai ovatko siihen osallistuvat tai muuten sidosryhmään kuuluvat lopulta kuitenkin edesauttamassa omia tarkoitusperiään, joko aatteellisia tai henkilökohtaisi. Sivusta seuranneena voin todeta, että mm. "Symppiksen" pelastamiseen saatiin varsin paljon poliittista tahtoa, mutta oliko jälleen kyseessä äänten kalastelu ja äänekkään vähemmistön asian eteenpäin viemien, uskossa siihen, että asialla on merkitystä tulevissa vaaleissa. Vai oliko vilpitön tavoite taistella oikean asian puolesta. Itse asiaa sivusta kuulleela en usko, että lähes "profeetoiksi" nimetyt Rautava ja Heinäluoma olivat edes tietoisia siitä mitä asiaa olivat edesauttamassa. Toisaalta tämä on normaalia politiikkaa. Toivottavasti saamme Mellunkylän alueelliseen keittämiseen kaltaisiasi ajattelijoita mukaan, koska näkemykseni mukaan, vain siten voimme kehittää yhteistä olemassaoloa pyyteettömästi. Oletukseni on, kirjoituksestasi päätellen, että sinä olisit oikea henkilö olemaan mukana noissa foorumeissa. Jotta mahdollinen tuleva poliittinen ura ei sekoita päätäsi, niin lupaan, että en äänestä sinua missään tulevissa vaaleissa. Näin vapautan sinut tekemään aitoa oikeaa alueellista työtä, työtä, jota toivon kaikkien meidän alueella asuvien tekevän yhdessä. Asiaa, jota eivät tulevat tai menevät vaalit "ketkauta" vaan aitoa tekemistä aidolla sydämellä.

Herbert W. Kirjoitettu 31.1.2013 21:04

Mellunkylässä järjestettävät aluefoorumit tarjoavat mahdollisuuksia vaihtaa ajatuksia ja pohtia yhdessä ajankohtaisia, tärkeiksi koettuja kaupungin päätöksenteon kysymyksiä. Mutta mikäli Mellunkylässä todella halutaan edistää lähidemokratiaa, henkevä ajatuksenvaihto ja pohtiminen yhdessä eivät riitä. Foorumien ensisijainen tehtävä on tällöin toimia mellunkyläläisten yhteiskuntapoliittisena vaikutuskanavana kaikissa niissä Mellunkylää koskevissa asioissa, joita kaupungin lautakunnat, kaupungin hallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät.

Olisi hyvä, jos helmikuun aluefoorumiin osallistuvat, uudet ja vanhat päättäjät voisivat kertoa, mitkä Mellunkylää koskevat asiat ovat tulevan vuoden aikana heille ajankohtaisia. Tämä auttaisi meitä mellunkyläläisiä aluefoorumien suunnittelussa.


Herbert W. Kirjoitettu 12.1.2013 22:14

Mitä Mellunkylän tapahtumat merkitsevät demokratialle? Kysymys esitettiin V&V:n Facebook-sivulla, mutta vastaan tähän portaaliin, koska en ole rekisteröitynyt Facebookin.

Sinänsä nuo tapahtumat eivät suoranaisesti merkitse demokratialle paljoakaan, sillä k.o. tapahtumissa ei tehdä alueen asukkaiden tilanteeseen ja tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä. Eivätkä Helsingin kaupungin poliittiset voimasuhteet muutu sillä, että jengi kuuntelee ilmaisrockia Kontulan Kelkkapuistossa kerran kesässä. Rockiahan sinne tullaan kuuntelemaan, eikä muuttamaan poliittisia voimasuhteita. Mutta Helsingin ja Sipoon fuusio ja metropolihallinnon pystyttäminen voivat muuttaa voimasuhteita.

Tapahtumat vaikuttavat kylläkin alueen viihtyisyyteen sekä asukkaiden kanssakäymiseen ja yhteenkuuluvuuteen. Kun joululaulut vetävät Mikaelin kirkon ääriään myöten täyteen laulajia, voidaan puhua yhteenkuuluvuudesta. Tämä taas luo myönteisen pohjan alueen lähidemokraattisille kehittämispyrkimyksille.

Sen sijaan Mellunkylän aluefoorumit ovat lähidemokratian varsinaisia kehittämisfoorumeita. Niiden ongelma lienee kuitenkin sisällöllinen. Kykenevätkö foorumit todellakin kartoittamaan asukkaiden näkemykset, vai liikutaanko kepeän kverulanssin rajamailla. Toisaalta on aiheellista kysyä jos aluefoorumit antavat vastauksia päättäjien ja valmistelevien virkamiesten toivomiin kysymyksiin.

Toinen ongelma on puhtaasti järjestöllinen, eli saadaanko niiden sanoma upotettua poliittiseen päätöksentekoprosessiin. Kaikki tahot ovat kyllä hyvinkin tietoisia siitä, missä mennään, mutta kaupunginvaltuuston poliittisten ryhmien agendoissa ja johtavien virkamiesten pohdinnoissa Mellunkylä esiintyy lähinnä ilmoitusasiana, jos sitäkään.

Vaikuttaa siltä, ettei puolueiden paikallistoimijoiden ja kaupunginosatoimijoiden yhteistyö vastaa huomispäivän keskustelevan demokratian vaatimuksia. Onneksi Vetoa&Voiman piiristä löytyy kokeneita sekä taitavia yksittäisiä politiikkoja ja virkamiehiä, jotka kaikessa hiljaisuudessa tekevät hartiavoimin töitä Mellunkylän hyväksi. Heille kuuluu äänekäs Kiitos!

Edellinen kysyjä oli murheissaan Kontulan profiilista. Olin aikoinani Suomi-Neuvostoliitto-Seuran tiedotusjaoston jäsen. Jaoston tehtäviin kuuluivat nimenomaan profiilikysymykset. Tarvitaanko Kontulaan oma tiedotusjaosto. Lähiö lienee pullollaan osaavia journalisteja ja tiedottajia, ja Vetoa ja Voimaa Mellunkylään –projektin piiristä löytyy rutkasti kokemusta yhteistoiminnasta.


Eeva-Liisa Broman Kirjoitettu 22.10.2012 17:09

Hei nimimerkki Käpä!
Tervetuloa vain hommiin mukaan! Ei kannata marista nurkassa vaan tulla reilusti juttelemaan, mitä haluaisit tehdä ja missä olla mukana tekemässä. Et varmaankaan halua, ettei tehtäisi mitään?
Kännykkä käpälään ja soita 31043934.
PS Demokratiapiloteista ei kukaan muukaan vielä tiedä, mitä niistä tulee. Kaupungille on jätetty 39 ehdotusta ja niistä kaupunginhallitus valitsee joitakuita. Käy katsomassa sivuilta
demokratia.hel.fi/demokratiapilotti .

Käpä Kirjoitettu 14.10.2012 21:57

Herbert kirjoitit että Mikäli haluamme tasa-arvoisen Mellunkylän, meidän tulee panostaa toimiin, jotka edistävät tasa-arvoa. Olen jo vuosia ihmetellyt kun samat naamat istuvat näissä hankkeissa ja porukoissa ja nyt harrastavat demokratiaa ? Ei siellä ainakaan minun ääneni kuulu. Enkä ole ainut tätä mieltä oleva. Omituista hommaa.

Herbert W. Kirjoitettu 13.10.2012 07:10

Läpi vuosisatojen sitkeästi kestänyt edustuksellinen demokratia tai vaalidemokratia on luonteeltaan kollektivistinen ja todellisen luokkayhteiskunnan tuote. Nykyiset poliittiset puolueet taas ovat teollisen yhteiskunnan tuotteita.

Viime aikoina ko. tuotteet eivät enää ole vastanneet koulutetun kansan ja teknologisesti kehittyneen yhteiskunnan kaikkia vaatimuksia. Varsinkin kun uudet yhteiskuntaluokat eivät ole pitkään nähneet päivänvaloa.

Viimeistään 1980-luvulla eurooppalaisten asenteissa oli havaittavissa yksilöllisyyden painoarvon nousu ja kollektivismin vastaava lasku. Suomessa ko. muutos tapahtui pienellä viiveellä. Q-teatteri pakotti KOM-teatterin penkomaan yksilön mielen syvimpiä syövereitä 1990-luvun alussa.

Kehityksen aiheuttamaa ns. demokratiavajetta on yritetty täydentää vaihtoehtoisilla demokratianmuodoilla, kuten suoralla demokratialla ja konsensukseen pyrkivällä keskustelevalla demokratialla. Mellunkylän asukkaat ovat harrastaneet viimeksi mainittua vaihtoehtoa.

Kaupungin demokratiaryhmä korostaa osaltaan osallistuvaa budjetointia, alueellista osallistumista sekä kunnallisen kansanäänestyksen käyttöön ottoa. Vaihtoehdot voivat olla luonteeltaan sekä konsultoivia että sitovia.

On kiinnitettävä huomiota siihen, että vaihtoehtoiset demokratiamallit eivät toimi ilman hyvin toimivaa edustuksellista mallia, ja että kaikkien mallien ongelmana on puutteellinen edustuksellisuus, puutteelliset resurssit ja puutteellinen kiinnostus. Tässä myös Vetoa & Voimaa Mellunkylään -hankkeen varsinaiset ongelmat.

Hanke on saavuttanut loistavia tuloksia mitä mellunkyläläisten viihtyvyyteen tulee, mutta se ei ole kyennyt puhaltamaan vetoa eikä voimaa Kontulaan vaikkakin päättäjät, virkamiehet ja asukkaat ovat istuneet saman pöydän ääreen ratkomaan Kontulan yhteiskuntapoliittisia ongelmia.

Tärkeintä lähidemokratiamallien valinnoissa ei kuitenkaan ole itse toimintamalli, vaan mallin päämäärä. Luokkayhteiskunta ei ole mihinkään hävinnyt. Esim. Englannissa köyhän kansanosan koululaiset aloittavat jälleen koulupäivänsä nälkäisinä. Suomessa taas leipäjonot sen kuin pitenevät ja Helsingissä pitkät sillat ovat palautumassa eriytyvien kaupunginosien väliin.

Hyvinvointimme on maan teollistumisen ja suurten ikäluokkien ansiota. He rahoittivat tuon sosiaalipoliittisen tasa-arvoprojektin maksamillaan veroilla. Kun suuret ikäluokat astuvat syrjään ja teollisuusyritykset joko muuttavat tai maksavat veronsa ulkomaille, hyvinvointiyhteiskuntamme romuttuu rahoittajien puutteessa.

Ei ole mielekästä olla mukana vaikuttamassa, kun vaikuttamisen päämäärä on hyvinvointiyhteiskunnan alasajo ja eriarvoisuuden palauttaminen. Mellunkylässä tulee suunnitella ja ottaa käyttöön sellainen lähidemokratiamalli, jonka avulla kyetään säilyttämään hyvinvointimme ydintoiminnot.

Mikäli haluamme tasa-arvoisen Mellunkylän, meidän tulee panostaa toimiin, jotka edistävät tasa-arvoa.

PS. Tuoreessa Mellunkylä-lehdessä (2/2012) Jouko Kokkonen löytää vain yhden RKP-ehdokkaan Mellunkylästä. Minä löydän mellunmäkeläisen opettajan Dan Vainion lisäksi FT, dosentti Björn Fantin Mellunmäestä sekä opettaja ja kuvataiteilija Irene Hagelinin Kontulasta.


Eeva-Liisa Broman Kirjoitettu 8.10.2012 14:43

Tervetuloa Lähidemokratiaa mellunmäkeläisittäin ehdotuksen tekijät mukaan Vetoa ja Voimaa Mellunkylään demokratiapilottiin! Yhdistetään voimamme ja hakemuksemme, ja varmistetaan läpipääsy. Eriseuraisuus on ihan turhaa.

Hessu Kirjoitettu 4.10.2012 21:59

Kyllä meidän vetoa ja voimaa erottuu edukseen näistä muista. Monet sekosivat omaan riitelyynsä hakemusta tehdessään. Mellunkylässä on reilu ja hyvä henki ja se tuo hyviä tuloksia.

Vane Kirjoitettu 4.10.2012 03:49

Ei tuosta Mellunmäen jutusta ota Väinökään selvää. Yhtä epämääräinen kuin muutkin.

Paikallisaktiivi Kirjoitettu 3.10.2012 08:50

Lähidemokratiaa Mellunmäkeläisittäin vie vaikuttamisen autioista paneelitapahtumista ja Pohjoisesplanadin toimistohuoneista paikallistason toimijoiden, aluekohtaiset erityistarpeiden ja läheisyysperiaatteen mukaisten muutoskeinojen pariin. Hankkeen pilottina toimii Mellunmäen palvelutarpeista kumpuava muutos, mutta sen opit antavat työkalun paikallistason vaikutustyöhön kaupunginosasta riippumatta. Käykääpäs katsomassa demokratiapilotin sivuilla, siellä meillä on konkreettinen monivaiheinen etenemismalli suunnitelmassamme. Tämä siis Mellunmäessä.

Käpä Kirjoitettu 2.10.2012 21:22

Kertokaas nyt joku että mikä tämä demokratiapilotti on. Siitä kuulee tuolla hoodeilla, mutta porukka tuntuu olevan vähän ihmeissään että mistä on kysymys. Ja mielellään niin, että tällainen peruskundikin tajuaa. Kiitos.Nimimerkki:  
Viesti:  
       KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi