Mitä on demokratia (Keskustelut)


Pekka Kirjoitettu 22.10.2012 14:37

Aika mielenkiintoisia tapahtumia kaikkialla Mellunkylässä. Ja tämä Vetoa ja voimaa on myös kiinostava. Mitähän vielä on tulossa?

Mika Kirjoitettu 22.10.2012 07:04

Aika tukku ehdokkaita Mellunkylässä. Mikä lienee syynä tällaiseen aktiivisuuteen?

Lasse Kirjoitettu 19.10.2012 20:55

Aika kiinnostava tilaisuus tänään Mikaelin kirkolla, jossa demokratia-käsitettä käsiteltiin monelta kantilta.

Munkkii possulla Kirjoitettu 18.10.2012 16:39

Nuo Helsinki-Kontula piirisotkut ovat jatkuneet jo vuosia. Kun lukee Suomi24 palstalta saa kronologian tähän eepokseen ainakin muutaman vuoden takaa. SMP:n rippeisiin taisi aikanaan mennä toimimaan kaikenlaisia tapauksia. Soinilla on ollut suuri työ luoda puoluetta - melkoisesti on kasvattanut. Tee se itse -kansanedustajia joka jampasta?
Tekivätkös Petri ja Jussi teette vuoden mittaisen vaitiololupauksen ja vetäytyivät yhdessä retriittiin valamoon? En ole nähnyt ainakaan sieltä lähetettyjä kimppakuvia iltapäivälehdille... tosin ehkä niitä vain ei julkaista? Lähetittekö?

....tanan tunarit Kirjoitettu 18.10.2012 16:32

Perussuomalaisten erimielisyydet kärjistyivät käsirysyksi puolueen paikalliskokouksessa silloin jonkin aikaa sitten. Paikalle puhumaan kutsutun Helsingin piirisihteerin Jussi Ristilän puheet eivät miellyttäneet Kontulan osastoaktiivia Petri Haapasta, joka yritti poistaa Ristilän kokouksesta. Ristilä teki pahoinpitelystä rikosilmoituksen.
Kertokaas nyt meille kaikille, miten tämä etenee? Asiat sovittu vai yhä eri leireissä? Julkinen hali annettu, jäänyt vain minulta huomaamatta?

Persue Kirjoitettu 17.10.2012 17:57

Eilen persujen ehdokas Veijonen oli vaalipaneelissa yhden asian merkeissä liikkeellä. Maahanmuuttovastaisuus ja siinä kaikki. Ei todellakaan vakuuttanut ketään paikalla olleita!

ääniä perslle Kirjoitettu 17.10.2012 17:07

Äänestetähän kunnon jytky Persuille. Jokainen joka tuntee vastuuta tulevaisuudesta antaa äänensä heille. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva ehdokas koska listat on tosi pitkiä.
Nyt ihmiset haluaa muutosta kuntapolitiikkaan ja silloin oikea ratkaisu on antaa ääni Perussuomalaisille ehdokkaille. Siis Kontulan äänet persuille. kaikki mukaan.

Ääni oikeaan osoitteeseen Kirjoitettu 17.10.2012 17:05

Äänestää kannattaa ihmistä, jolla on edes teoriassa kyky tehdä kaikkien hyväksi olevia päätöksiä. Katsokaa nyt ihmiset ehdokkaita sillä silmällä, että onko niillä kykyä ja ymmärrystä. Onko se osannut hoitaa edes omat asiansa, tunteeko se numeroita, ymmärtääkö se mitään. Nämä eivät ole turhia opastuksen sanoja, sillä listoilla näkyy olevan myös umpipösilöitä, nimiin nyt tässä menemättä.

Mika Kirjoitettu 16.10.2012 14:01

Mielenkiintoinen paikallinen Aatteiden Ilta luvassa tänään. Konkarit vastaan uudet kasvot. Valtuutetut Luukkainen/Saarnio vastaan muut ehdokkaat.

Erkki Kirjoitettu 16.10.2012 07:13

Tänään! Symppiksessä järjestetään klo 18-20 paikallinen kuntavaalipaneeli.

Mukana mm. Hannele Luukkainen, Kok. / Auli Rantanen, Vihr. / Kadar Gelle, SDP / Pekka Saarnio, Vas. / Erkki Veijonen, PS / Timo Mikkilä, Kesk. / Björn Fant, RKP / Anja Welin, SKP. - Tilaisuuden vetää Mellunkylä-lehden päätoimittaja Jouko Kokkonen.

Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Lasse Kirjoitettu 15.10.2012 21:32

Liittyen tähän keskusteluun, Helsinki etsii demokratiapilotteja. Ehdotukset ovat nähtävissä http://pilotti.forumvirium.fi/
Aika laaja tarjonta siellä.

Lasse Kirjoitettu 15.10.2012 21:17

Nyt kun on Demokratian viikko, niin mitä tuo demokratia-sana tarkoittaa? Kansanvalta fi:n mukaan:

Demokratia on kansan valtaa. Suomessa kansanvalta on suurelta osin järjestetty edustukselliseksi demokratiaksi: kansalaiset valitsevat keskuudestaan johtajat päättämään asioista. Kansalaisvaikuttaminen on tärkeä osa toimivaa demokratiaa.

Demokratia tarkoittaa sananmukaisesti kansan valtaa (kreik. demos = kansa, kratos = valta). Demokratiassa kansalla on oikeus poliittisen vallan käyttöön, oikeus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Demokratian käsite on monisyinen. Sanaa demokratia käytetään usein niin huolimattomasti, että koko sanan merkitys on vaarassa vesittyä. Demokratialla voidaan tarkoittaa ainakin

-arvoa
-kansan tai enemmistön tahdon toteutumista
-yhteiskuntamallia
-menettelytapaa päättäjien valitsemiseksi.

Demokratia on "yleistä hyvää"

Laajimmillaan demokratia ymmärretään arvoksi, jolloin demokratia merkitsee jotakin yleistä hyvää: yksilönvapautta, kansalaisten poliittisia oikeuksia, sananvapautta, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa, jne. Demokratian sateenvarjon alle mahtuu monia hyviä ja tärkeitä arvoja. Vastaavasti epädemokraattisuudella tarkoitetaan usein monia paheksuttavia tai korjaamista vaativia asiantiloja.

Demokratia liitetään myös kansan tahtoon tai enemmistön tahtoon. Demokratia on jotakin, jossa nämä perin juhlavat päämäärät toteutuvat.

Politiikan tutkijat käyttävät varoen näitä käsitteitä, jotka ovat osoittautuneet hatariksi ja epämääräisiksi. Useinkaan kansan tai enemmistön tahtoa ei saada yksiselitteisesti selville. Mitä useampia päätösvaihtoehtoja on olemassa, sitä vaikeampaa aitoa ja todellista enemmistön tahtoa on selvittää.

Yhteiskuntamallina demokratia tarkoittaa järjestelyä, jossa ylintä poliittista valtaa käyttää kansa. Käytännössä nykyään toteutetaan edustuksellista demokratiaa, jossa päätöksentekovalta on siirretty vaaleilla valituille edustajille.

Parlamentaarisessa järjestelmässä hallituksen tulee nauttia edustuslaitoksen eli parlamentin luottamusta. Parlamentarismi ja vallanjako on toteutettu eri maissa hieman eri tavoin. Monet valtiot kutsuvat itseään demokratioiksi, vaikka ne eivät demokratian normeja täyttäisikään.
Demokratia on tapa valita vastuulliset päättäjät

Länsimaissa demokratia määritellään useimmiten keinona valita poliittisia päättäjiä. Demokratia on siis menettelytapa, jolla kansa valitsee keskuudestaan johtajansa.

Kansalaiset päättävät, ketkä johtavat ja edustavat heitä. Demokratia toteutuu vapaissa vaaleissa, joissa päätöksentekijäehdokkaat kilpailevat äänistä. Luottamustehtävässään epäonnistuneet johtajat voidaan vaaleissa vaihtaa uusiin. Demokratian toteuttamismuodot vaihtelevat eri maissa ja kansanvaltaisia vaalitapoja on useita.
Demokratia on keskustelua

Demokratiaan kuuluu mielipiteiden kirjo. Ihmiset eivät ole samaa mieltä asioista, mutta demokraattisten menettelytapojen avulla he yrittävät saada aikaan yhteisiä päätöksiä. Kaikilla tulee olla samanarvoiset oikeudet osallistua päätöksentekoon.

Antiikin kreikkalaiset uskoivat, että vasta vapaan keskustelun päätteeksi voitiin tehdä hyviä päätöksiä. Keskustelijaksi ei kuitenkaan päässyt kuka tahansa. Antiikissa poliittiset oikeudet koskivat vain vapaita miehiä.

Keskustelun perusajatus kuuluu yhtä lailla moderniin kansanvaltaan. Demokratia on vuoropuhelua yhteiskunnan yksilöiden ja lukemattomien ryhmien välillä.

Vaikka demokratiassa noudatetaan enemmistöperiaatetta, aito kansanvalta ei voi olla enemmistön diktatuuria, vaan siihen kuuluu vähemmistöjen ja erityisryhmien mielipiteiden huomioon ottaminen ja heidän oikeuksistaan huolehtiminen. Vähemmistöjen oikeuksien toteutuminen mittaa demokratian toimivuutta armottomasti. Suhteellisen vaalitavan erääksi hyväksi puoleksi on katsottu, että sen avulla myös vähemmistöjen ääni kuuluu päätöksenteossa.

Pelkän enemmistön tahdon nojalla ei voida rikkoa kansanvallan periaatteita, kuten kansalaisten perusoikeuksia. Vastaavasti vähemmistöt eivät saa lamauttaa koko päätöksentekoa. Aina ne, jotka huutavat äänekkäimmin, eivät ole oikeassa. Demokratiassa ”maan hiljaisillakin” on mahdollisuus vaikuttaa – esimerkiksi vaalien kautta.
Miten demokratian tunnistaa?

Mikä on demokratiaa, mikä ei? Demokratialle välttämättömiä tunnuspiirteitä ovat

-vapaat, rehelliset vaalit
-vastuunalainen hallitus
-kansalaisten perusoikeudet
-demokraattinen kansalaisyhteiskunta.

Vapailla, rehellisillä vaaleilla valitaan päättäjät. Hallitus ja muut päättäjät ovat poliittisessa vastuussa päätöksistä. Hallituksen valtaa säädellään lainsäädännöllä.

Kansalaisille on taattu perusoikeudet, jotka takaavat mm. heidän mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Vireä ja julkisesta vallasta erillään oleva kansalaisyhteiskunta kokoaa kansalaisia toimimaan yhdessä erilaisten tavoitteiden ja päämäärien puolesta.

Demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluu, että myös kansalaisten järjestöt ja yhdistykset ovat kansanvaltaisesti muodostettuja. Järjestöjen sisälläkin tulisi noudattaa demokraattisia periaatteita.Nimimerkki:  
Viesti:  
       KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi