Osallistaminen (Keskustelut)


Repe Kirjoitettu 29.5.2015 00:25

Meni ohi kulttuuri-ilta, kun huomasin ilmoituksen liian myöhään. Oma moka. Mutta onko siitä nauhoitetta? tai videoo? Luin Seppo tekstisi ja kuulisin mielelläni, millaista keskustelua aiheesta on käyty ja millainen vastarinta (tai: rakentava debatti, sitäkö?) siellä syntyi. Tällainen alueellinen pöhinä ja puhina on aina virkistävää!

Seppo Paju Kirjoitettu 28.5.2015 02:13

Herätin lievää vastarintaa väittäessäni ettei Mellunkylä -lehti ole kansalaisjournalismia Mellunkylä "Kulttuurien Ilta"aluefoorumi 21.5.2015. Kanslaisjournalismi termiä käytetään monissa eri merkityksissä, kuten muuten myös kulttuuri -termiä. Josta viimeksi manitusta koko keskustelu ponnisti minun kohdalla liikkeelle. Siis onko kulttuuri sitä, jota mennään jonnekin katsomaan. Jotakin jonka jotkut tarjoavat siirtävät, etstittävät joillekuille toisille; jotka kuunnellaan ja katsellaan, mutta jota itse ei rakenneta ja ylläpidetä.

Alkuperäisessä merkityksessään kansalaisjournalismi viittaa Amerikassa 1990-luvulla syntyneeseen journalismin uudistusliikkeeseen, jossa pyrittiin palauttamaan yhteys viestinten ja kansalaisten välille. Tässä alla suora lainaus Wikipedian (yhteiskirjoittamisen alusta) sivuilta kansalaisjournalismin määrittelystä. Olen taipuvainen venyttämään kansalaisjuornalismin käsitettä, kuten asian lainauksessa ilmaistaan jopa painottamaan kansalaisten oma-aloitteisuutta. Tehkäämme itse juttumme, blogimme jne. jos muuten ei ääni tule kuuluville.

"Kansalaisjournalismilla viitataan 1990-luvulla syntyneeseen journalistiseen ajattelutapaan. Sen mukaan kansalaisten välittömiä kokemuksia pitäisi mediassa nostaa enemmän esille asiantuntijalausuntojen sijaan. Tarkoituksena on ensinnäkin huomioida tavalliset kuluttajat sisällöntuotannossa paremmin. Toiseksi työmenetelmiä, kuten tiedonhankintaa ja kirjoitustapoja, on kehitettävä kansalaislähtöisemmiksi. Kolmanneksi kansalaisjournalismi voidaan nähdä viestinnällisenä filosofiana tai teoriana. Tästä kolmannesta näkökulmasta keskustelu kansalaisjournalimista on edelleen mielekästä.
Kansalaisjournalismin käsitettä on venytetty koskemaan myös kansalaisten oma-aloitteista julkaisemista, kuten blogeja. Alkuperäisessä merkityksessään sillä viitataan kuitenkin nimenomaan ammattimedioiden toimintaan.
Kansalaisjournalismi nähdään usein vastakohtana asiantuntijavetoiselle "eliittijournalismille". Niin kutsutun eliittijournalismin esitystavat määräytyvät talouden, politiikan ja hallinnon lähtökohdista, ja ääneen pääsevät virkamiehet kansalaisten sijaan."

Nähdäkseni oleellista on, että kansalaisjournalismissa yleisöön suhtaudutaan kansalaisina, siis aktiivisina toimijoina, ei vain median kuluttajina tai vastaanottavana massana.
Kansalaisjournalismi on meilekästä myös niissä keskusteluissa, joissa käsitellään julkisuutta ja demokratian toimivuutta. Kansalaisjournalismi ei ymmärtääkseni sitoudu minkään demokratiateoriaan, mutta alleviivaa, että demokratia on kansalaisten toimintaa. Kansalaisjournalismi ei näe kansalaisia vain äänestäjiksi tai päätöksenteon kohteiksi. Siis voidaan kai sanoa kansalaisjournalismin demokratiakäsitys lähestyvän deliberatiivista demokratiakäsitystä, jossa median tehtävänä on edesauttaa deliberatiivisen keskustelun syntymistä, ei pelkästään informoida yleisöä.


Maukka Kirjoitettu 23.5.2015 15:24

Olin paikalla ja tilaisuus oli hyvä ja erittäin informatiivinen. Sainpahan tietää mitä tapahtuu alueella ja mitä on suunnitteilla mm. kaupungin kulttuuritoimen suunnalta ja taiteijatalokin on mahdollisuus lisätä alueen kulttuuritarjontaa.

Uusiokontulalainen Kirjoitettu 23.5.2015 14:08

Huomasin viikolla ostarilta mainoksen torstaina pidettävästä kulttuuri-illasta. Tekstihän kuuluu näin: " Mellunkylän aluefoorumi ”Kulttuurin Ilta” 21.5. Kontulatalolla

Esittelyssä ovat mm. Mellunkylän tapahtumat, Helsingin kulttuurikeskuksen ”Helsinki-malli” ja Ateljeesäätiön Kontulan taiteilijatalo -hanke. - Paikalla ovat mm. kulttuurijohtaja Stuba Nikula, Ateljeesäätiön asiamies Tuula Paalimäki, ansallisteatterin ohjaaja Eveliina Heinonen sekä Mellunkylän omat toimijat. Tilaisuudessa kerrotaan myös tämänvuotisesta KontuFestarista.
Keskustelua. Kahvitarjoilua. Vapaa pääsy."

Kulttuuri-ilta herätti kiinnostukseni, mutta esittelyteksti vaiensi sen takaisin uneen. Mainoksessa ei sanota, kenelle tapahtuma on suunnattu, mistä siellä keskustellaan, mikä tämä "Helsinki-malli" on ja kenen elämään se vaikuttaa ja mikä idea koko illassa on. Oliko tarkoitus vain tiedottaa joistakin kulttuuriin liittyvistä asioista? Jos oli, niin onko yksittäinen tilaisuus tehokkain tapa tehdä se? Vai oliko tarkoitus osallistaa kontulalaisia asuinympäristönsä kehittämisessä? Jos oli, niin pitäisikö ottaa hieman innostavampi lähestymistapa?Nimimerkki:  
Viesti:  
       KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi