Pakkoruotsi (Keskustelut)


Herbert W. Kirjoitettu 13.12.2010 16:28

LAMPPU SYTTYI JO 1800-LUVULLA
En todellakaan näe, miten ruotsin kieli, tai mikä muu kieli tahansa, voi olla haitallinen Suomelle ja suomalaisille. Suomi on sen verran pieni maa, etteivät sen kansalaiset voi valita trendikkäitä kieliä oppiakseen, vaan meidän tulee osata ennen kaikkea naapurimaidemme kielet sekä Euroopan ja muu maailman suuret kielet. Pitää todella varoa, ettei meille käy kuten entiselle kauppiaalle, joka Harmajan majakan ulkopuolella myytiin sillinä kun hän yritti pärjätä pelkällä suomen kielellä.
Ruotsin kieli on avain muihin pohjoismaisiin kieliin ja kiistaton perusta sekä osa meidän oikeuskäsitystämme ja sivistyksellistä identiteettiämme. Maamme kaksikielisyys on tämän ulkoinen olemus.
Å-porukan kaipaama valaiseva lamppu poliitikkojen yllä syttyi maassamme ensimmäisen kerran jo 1800-luvulla. Oppikoulu-uudistuksen kouluasetukset nostivat suomen kielen pakolliseksi oppiaineeksi alkeistason kouluissa 1841, sekä lukioissa 1843. Samalla päätettiin, että tulevien virkamiesten piti osoittaa sekä suomen että venäjän kielen taitoa.
Kansakoulu ei ollut koskaan tarkoitettu kielikouluksi kuten oppikoulut, mutta vuoden 1866 kansakouluasetus antoi kaupunkien kansakouluille mahdollisuuden opettaa toista kotimaista vapaaehtoisena kielenä. Vasta sata vuotta tämän jälkeen kansakoululaki muutettiin siten, että toinen kotimainen ja yksi vieras kieli tulivat pakollisiksi kansakouluissa. Tämä lakimuutos avasi tavallaan oven peruskoululle.
Itsenäisyyden ensimmäisessä oppikouluja koskevassa tuntijaossa sekä suomen että ruotsin kieli saivat ”takaisin” ne tunnit, jotka oli annettu venäjän kielelle. Tällöin ruvettiin puhumaan ”toisesta kotimaisesta kielestä”. Oppikoulujen pakollista ruotsin- sekä suomenkielen opetusta ei kyseenalaistettu. 1930-luvun kieliriidan suomalaistamisohjelmat eivät koskaan toteutuneet, mutta tämäkin keskustelu kertoo että vanhat perustelut elävät. Tosin IKL:stä on tullut ÅKP.
Suomen peruskoulua rakennettiin kuin Iisakin kirkkoa konsanaan. Uudistuksessa kielitaidot nähtiin avaimena nykyaikaiselle kakkia koskevalle yleissivistykselle sekä tienä laajempaan sosiaaliseen tasa-arvoon. Eduskunnan vuonna 1968 säätämä laki ohjaa edelleen koulumme kieliopetus: äidinkielen ohella kaksi kieltä, joista toinen tulee olla toinen kotimainen, ovat pakollisia oppiaineita suomalaisessa peruskoulussa. Kunnat päättävät mitä kieliä tulee opiskella jo ala-asteella eli ns. A-kielenä. Uudistus toi myös ammattikoulutukselle ruotsin- sekä suomenkielen pakollisena oppiaineena.
Käytännössä uudistus johti siihen, että suomenkielisten koulujen oppilaiden selvä enemmistö opiskeli vain englantia ensimmäisenä pakollisena kielenä, kun taas ruotsinkieliset oppilaat lukivat suomea. Tämä johti myös siihen, että ruotsin kielestä tuli B-kieli (7. vuosikurssi) suomenkielisten koulujen selvässä enemmistössä. Entisissä suomenkielisissä oppikouluissa ruotsin kieli oli ollut se tärkeämpi ns.pitkä kieli.
1970-luvun säästöpäätökset vähensivät opetusta B-ruotsissa ennen kuin peruskoulu oli edes toteutettu koko maassa. Kun valinnaisuutta lisättiin peruskoulun yläasteella sekä lukiossa 1994, B-ruotsin minimituntimäärää karsittiin sen verran, että ruotsinkielen opetukselle jäi puolet vähemmän aikaa kuin oppikoulujen keskikoulussa 1960-luvulla. On sanomattakin selvää, että pakollisen ruotsinkielen poistaminen ylioppilaskokeesta vähensi entisestään suomenkielisten oppilaiden kiinnostusta ruotsin kieleen.
Tämä pitkä ja vaiheikas koulujemme kielihistoria kertoo, että venäjän kielen opetuksen lisääminen Itä-Suomen kouluissa ei edellytä ruotsin- ja venäjänkielen vastakkainasettelua. Ja sen, että Å-kampanjan tapainen projekti EU:hun kuuluvassa Suomessa, jossa maahanmuuttajat kävelevät ihan itsestään vastaan kadulla, ei ole sivistykseen liittyvää, vaan pikemminkin äärikansallisuuteen haiskahtavaa oikeistopopulismia. Fy fan!


Å-kampanja Kirjoitettu 11.12.2010 19:35

Herbert W:lle.
Ei ole kysymys silmien ummistamisesta vaan nimenomaan niiden avaamisesta. Poliitikkojen silmät on saatava auki näkemään pakkoruotsin haitallisuus Suomelle ja suomalaisille. Tämä pelkkä puhe täällä internetin palstoilla sitä ei saa aikaiseksi. Kampanja on nimenomaan valon kampanja. Josko se lamppu vihdoinkin syttyisi poliittikkojenkin yläpuolella ja he huomaisivat, että pakkoruotsista on luovuttava.

Herbert W. Kirjoitettu 6.12.2010 11:18

Sulkekaa silmänne tai hypätkää tynnyriin!
Ruotsinkieliset tarrat, liikennemerkkien ruotsinkieliset osuudet, tietokoneiden å-kirjaimet sekä hotelleissa, linja-autoasemilla ja rautatieasemilla olevat ruotsinkieliset esitteet ovat meitä ruotsinkielisiä varten. Ei teitä suomenkielisiä varten.
Å-kirjan poistaminen tietokoneista johtaa vain siihen, että ruotsinkieliset tilaavat tietokoneensa Ruotsista. Ruotsinkielisten esitteiden poistaminen julkisista tiloista taas siihen, että turistit Ruotsista hakeutuvat Ahvenanmaalle, eli vähemmän töitä ja fyrkkaa suomenkielisille.
Mikäli suomalaiset eivät kestä muita kieliä, niin sulkekaa silmänne tai hypätkää tynnyriin kun te niitä näette. On niitä jotka etsivät valoa, ja niitä jotka etsivät pimeyttä. Å-kampanja kertoo minulle, että suomenkieliset ovat hanakaita hakeutumaan siihen viimeksi mainittuun porukkaan. Sääli!


Kahtiajakautunut kotimaa Kirjoitettu 6.12.2010 09:41

Suomi on jakautumassa kahtia, ainakin mikäli on luottamista Taloussanomien juttuun:

http://www.taloussanomat..tuu-kahtia/201016851/139

Å-kampanja Kirjoitettu 5.12.2010 17:59

Kyllästymisestä poliitikkojen kyvyttömyyteen kuunnella suomalaisten enemmistön mielipidettä.

http://ookampanja.webs.com

Osallistu Å-kampanjaan. Se on helppoa.

1. Useassa julkisessa paikassa olevat ohjeet ja opasteet ovat sekä suomen- että ruotsinkielellä esimerkiksi tarroin. Ruotsinkielisen tarran voi hyvin poistaa tai kaksikielisestä tarrasta irroittaa ruotsinkielisen osuuden.

2. Liikennemerkeistä voi peittää ruotsinkielisen osuuden joko pysyvästi tai tilapäisesti.

3. Julkisista tietokoneista voi irroittaa å-kirjaimen.

4. Hotelleissa, linja-autoasemilla ja rautatieasemilla on useasti esitteitä monella eri kielellä. Kaikki ruotsinkieliset esitteet voi viedä pois.

5. Liity mukaan! Meitä ei tarvitse olla montakaan, kun vaikutukset alkavat jo näkymään!

Samaa mieltä Kirjoitettu 12.10.2007 13:58

lakia rukattava siten että pakkoruotsi poistuu

Pakkoruotsi Kirjoitettu 6.9.2007 08:14

Tuo mitä aiheesta kirjoitat (Uruguayn kansallispäivänä) 25.08. pakkoruotsin tarpeettomuudesta on miehen tai naisen puhetta = täyttä asiaa. Itsekin kirjoitin Aamulehdessä samasta aiheesta noin 360 palstamillimetrin pituisen artikkelin pari tiuvuotta sitten (v. 1966). Kirjoitus klousaantuu seuraavasti: "Kokemuksesta voin vielä lisäksi sanoa, että englanniksi kirjoittamalla voi saada vaikkapa Mosambikista täsmällisiä tietoja Sambesi-jon ylittävästä maailman pisimmästä rautatiesillasta (3495,327 m), kun sen sijaan ruotsin kielestä tässä tuskin olisi sanottavaa hyötyä". Ja tuon Sambesi-joen rautatiesillan kuva ja pituusprofiili julkaistiin sittemmin Tiemies-lehdessä 4/1972. Sillan oikeaksi pituudeksi tosin osoittautui 3677,209 m - mutta käsitystämme ruotsin kielen kansainvälisestä asemasta tämä ei muuksi muuta.
Kondekan asukas jo kerppuvuoden ajan (kerppu on vanha suomalainen nahkiaismitta, 30 nahkiaista ja 1 ympäri = 31 kpl).


Pois pakkoruotsi Kirjoitettu 25.8.2007 22:26

Poliitikot: Päivittäkää kielitaitovaatimukset vastaamaan 2000-luvun tarpeita. Pk-seudun ruotsinkieliset osaavat täydellistä suomea, ruotsin pakkosyöttö on suunnatonta ajan ja rahan tuhlausta.

Ihan outoa Kirjoitettu 18.8.2007 12:27

http://www.pakkoruotsi.net ja turhia kustannuksiaNimimerkki:  
Viesti:  
       KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi